Kdo si hraje nezlobí........

Březen 2011

Klobásová polévka

26. března 2011 v 15:04 | Swinga |  Recepty

Ingredience

2 nožičky libovolné klobásy (já dala ostravské), 2 brambory, 1 mrkev, 1 cibule, olej, 1 lžíce hladké mouky, mletá paprika, sůl, drcený kmín, oregano, mletý pepř, 2 stroužky česneku, zelená petrželka

Postup

Na trošce oleje necháme zesklovatět cibuli, přidáme na kousky pokrájené klobásy a společně osmažíme. Vmícháme mouku a lžičku mleté papriky, zalijeme vodou (asi litr). Osolíme, přidáme na kostičky pokrájené brambory a mrkev, opepříme, okořeníme oreganem, pepřem, kmínem a vaříme asi 15 minut (do změknutí brambor). Do hotové polévky vmícháme prolisovaný česnek, můžeme dozdobit posekanou zelenou petrželku.

Alenka v říši divů - (Lewis Carroll) 8.kapitola

13. března 2011 v 15:04 | Swinga |  Pohádky k přečtení online

8- NA HŘIŠTI U KRÁLOVNY

Poblíž vchodu do zahrady stál velký růžový keř. Růže, které na něm rostly, byly bílé, u něho však stáli tři zahradníci a pilně je natírali na červeno. Alence se to zdálo velmi podivné, šla tedy blíže, aby je pozorovala, a právě když k nim došla, slyšela jednoho z nich, jak praví: "Ty si už dej pozor, Pětko, a nestříkej po mně barvou, nebo... !"
"Já za to nemohu," řekl Pětka mrzutě. "Sedma mi vrazil do lokte." Načež se naň Sedma podíval a řekl: "Tak, tak, Pětko! Jen to vždycky sved' na druhého!"
"Ty raději nemluv!" řekl Pětka. "Jenom včera jsem slyšel Královnu, jak říkala, že bys zasloužil, aby ti srazili hlavu!"
"A pročpak?" řekl zahradník, jenž byl promluvil první. Do toho tobě nic není, Dvojko!" řekl Sedma.
"A je mu do toho!" řekl Pětka, "a taky mu to řeknu. - Bylo to za to, žes kuchaři přinesl tulipánové kořeny místo cibule."
Sedma praštil štětkou o zem a zrovna začal: "No, ze všech nespravedlivostí - " když náhodou zavadil pohledem o Alenku, která stála a poslouchala je - a náhle se zarazil; druzí dva se též ohlédli, a všichni tři se hluboce poklonili.
" Neřekli byste mi," řekla Alenka trochu nesměle, "proč ty růže natíráte?"
Pětka a Sedma neřekli nic a jen se podívali na Dvojku. Dvojka začal tichým hlasem: "No - totiž - vidíte, slečno - tohle to tu měl být červený růžový keř a my sem zasadili omylem bílý: a kdyby to Královna uviděla, přišli bychom všichni tři o hlavu, víte. Tak vidíte, slečno, děláme, co nejlepší dovedeme, dříve než přijde, abychom - - "
V té chvíli Pětka, jenž se úzkostlivě díval ke vchodu do zahrady,Vykřikl: "Královna! Královna!" a všichni tři zahradníci se ihned vrhli tváří na zem. Rozlehly se kroky, a Alenka se ohlédla, dychtivá spatřit Královnu.
Nejprve kráčelo deset vojínů, nesoucích píky; ti všichni se postavou podobali zahradníkům: byli podlouhlí, placatí, a ze čtyř rohů jejich těl jim vyrůstaly nohy a ruce. Potom šlo deset dvořanů, oděných v kárované šaty; kráčeli v dvojstupu jako vojíni. Za nimi šly královské děti; bylo jich deset a hopkovaly vesele ve dvojicích, držíce se za ruce; byly vesměs ozdobeny srdíčky. Nato kráčeli hosté, povětšině Králové a Královny, a mezi nimi uviděla Alenka Bílého Králíka. Mluvil spěšně a rozčileně, usmíval se všemu, co kdo řekl, a přešel kolem ní, aniž si jí povšiml. Za ním šel Srdcový Kluk jako panoš, nesa královskou korunu na sametové podušce, a na konci tohoto krásného průvodu kráčel Srdcový Král s Královnou.
Alence napadlo, že by snad také měla padnout tváří k zemi jako zahradníci, ale nedovedla se upamatovati, že by kdy byla slyšela o takovémhle pravidle o královských průvodech. "A k čemu by vlastně byly průvody," pomyslela si, "kdyby se všichni lidé měli položit tváří k zemi a nic neviděli?" Zůstala tedy stát, kde byla, a čekala.
Když průvod přišel až k ní, všichni se zastavili a pohlédli na ni, a Královna řekla přísně: "Kdo je to?" Řekla to Srdcovému Klukovi, jenž se v odpověd' jen poklonil a usmál.
"Hlupáku!" řekla Královna, netrpělivě pohodivši hlavou ; a obracejíc se k Alence, pokračovala: "Jak se jmenujete, dítě?"
"Jmenuji se Alenka, ráčí-li Vaše Veličenstvo," řekla Alenka velmi zdvořile, ale k sobě dodala: "Hm, vždyť jsou to nakonec jenom karty, nemusím se jich bát!"

Alenka v říši divů - (Lewis Carroll) 7.kapitola

13. března 2011 v 15:02 | Swinga |  Pohádky k přečtení online
7- POTRHLÁ ČAJOVÁ SPOLEČNOST


Před domem byl pod stromem prostřený stůl a u něho Zajíc Březňák a Kloboučník pili čaj; mezi nimi sedělo jakési spící zvířátko, o němž si Alenka řekla, že to bude jistě nějaký hlodavec (právě se o hlodavcích učili ve škole), ale nebyla si jista, zda sysel či plch. Na sysla se jí zdál příliš malý, o plchu zase si toho z přírodopisu mnoho nepamatovala, než že je malý a že se mu říká Sedmispáč, protože ve dne spí; a podle těchto dvou známek také hádala, že to asi bude Plch. Malý Plch tedy seděl mezi Kloboučníkem a Březňákem a tvrdě spal; a ti se oň opírali lokty, rozmlouvajíce přes jeho hlavu. "Velmi nepohodlné pro ubohého Sedmispáče," pomyslila si Alenka, "jenže, jelikož spí, tak je mu to asi jedno."

Stůl byl veliký, a ti tři se tísnili na jednom jeho konci. "Není místa! Není místa!" volali, když viděli Alenku přicházeti. "Je tu spousta místa!" řekla Alenka rozhorleně a sedla si do velké lenošky na jednom konci stolu.


"Nalejte si vína," řekl Zajíc Březňák povzbuzujícím tónem. Alenka se rozhlédla po stole, ale tam nebylo nic než čaj. Nevidím tu žádného vína," podotkla.

"Taky tu žádné není," řekl Zajíc Březňák.

"Pak to od vás nebylo příliš zdvořilé, nabízet mi je," řekla Alenka podrážděně.

"Od vás nebylo příliš zdvořilé, posadit se bez pozvání," řekl Zajíc Březňák. ¨

" Nevěděla jsem, že je to váš stůl," řekla Alenka, "je prostřen pro mnohem víc než pro tři."

" Měla byste se dát ostříhat," řekl Kloboučník. Již nějakou chvíli se na Alenku díval velmi zvědavě a toto byla prvá jeho slova.

" Neměl byste dělat osobní poznámky," řekla Alenka poněkud přísně, "je to velmi neslušné."

Kloboučník otevřel zeširoka oči, uslyšev to, ale vše, co řekl, bylo: "Proč je havran jako psací stůl?"

"Nu, ted' budeme mít nějakou legraci!" pomyslila si Alenka, "jsem ráda, že začali dávat hádanky." - "To, myslím, že uhodnu," řekla nahlas.

"Chcete říci, že myslíte, že na to dovedete najít odpověd'?" řekl Zajíc Březňák.

"Ano, to jsem chtěla říci," řekla Alenka. "

Pak byste měla říci, co jste říci chtěla," pokračoval Zajíc Březňák.

"To jsem řekla," odpověděla Alenka spěšně, "aspoň - aspoň chci říci, co říkám - a to je snad totéž, ne?"

" Ani trochu totéž," řekl Kloboučník. "To byste právě tak mohla říci, že ,vidím, co jím` je totéž jako ,jím, co vidím`."

"To byste stejně mohla říci," dodal Březňák, "že ,líbí se mi, co dostanu` je totéž jako ,dostanu, co se mi líbí`."

"To byste stejně mohla říci," dodal Sedmispáč, jenž se zdál mluviti ze spaní, "že ,dýchám, když spím` je totéž jako ,spím, když dýchám`."

" Pro tebe je to totéž," řekl Kloboučník a tím se rozmluva skončila a společnost seděla chvíli mlčky, zatímco Alenka přemítala a vzpomínala na všechno, co věděla o havranech a psacích stolech, čehož nebylo mnoho.

První přerušil mlčení Kloboučník. "Kolikátého je dnes?" řekl, obraceje se k Alence. V ruce držel hodinky, které vytáhl z kapsy, a pohlížel na ně znepokojeně, chvílemi jimi štěrchaje a přidržuje si je k uchu.

Alenka chvíli uvažovala a pak řekla: "Čtvrtého."

"O dva dny pozadu," povzdychl Kloboučník. "Říkal jsem vám, že máslo nebude dělat stroji dobře," dodal, hledě hněvivě na Zajíce.

" Ale bylo to to nejlepší máslo," odpověděl Zajíc Březňák pokorně.

"Ano, ale musely se s ním dostat dovnitř nějaké drobty," nevrle bručel Kloboučník; "neměl jste je mazat nožem od chleba." Březňák vzal hodinky a chvíli na ně ponuře hleděl; pak je ponořil do čaje a opět se na ně podíval, ale nedovedl si vymyslit, co by řekl lepšího, než byla jeho první poznámka: "Bylo to, víte, to nejlepší máslo."

Alenka se mu zvědavě dívala přes rameno. "Jaké jsou to směšné hodinky!" podotkla. "Ukazují kolikátého je, ale ne kolik je hodin!"

"A proč by měly ukazovat, kolik je hodin?" mručel Kloboučník. "Ukazují vaše hodinky, který je rok?"

"Ovšemže neukazují," odvětila Alenka hbitě; "ale to je proto, že rok zůstává týž takovou nesmírně dlouhou dobu." "No, a s mými hodinkami je to zrovna tak," řekl Kloboučník. Alenka se cítila hrozně zmatena. Kloboučníkova poznámka se zdála postrádat smyslu, a přece zcela nepochybně mluvil česky. "Tomu dobře nerozumím," řekla, jak slušně jen dovedla. Ten Plch už zase spí," řekl Kloboučník a nalil mu na nos trochu horkého čaje.

Sedmispáč nevrle zatřásl hlavou a řekl, aniž otevřel oči : "Ovšem, ovšem; právě jsem chtěl podotknouti totéž." Uhodla jste už mou hádanku?" řekl Kloboučník, obraceje se opět k Alence.

"Ne, já se poddám," odpověděla Alenka; "jaká je odpověd'?" Nemám nejmenšího ponětí," řekl Kloboučník.

"Já také ne," řekl Březňák.

Alenka unaveně povzdychla. "Myslím, že byste mohli s časem nakládat rozumněji," řekla, "než jej mařit hádankami, na které není odpovědi."

"Kdybyste znala Čas tak dobře jako já," řekl Kloboučník , neřekla byste ,mařit jej`. Je to rozhodně Ho."

"Tomu nerozumím," řekla Alenka.

"Ovšemže nerozumíte," řekl Kloboučník, pohrdavě pohodiv hlavou. "Je zřejmo, že jste s Časem nikdy ani nemluvila."

"Možná že ne," odvětila Alenka opatrně, "ale vím, že si musím vyklepávat čas, když hraji na piano." "Ah, to vysvětluje všechno!" řekl Kloboučník. "On nestrpí, aby ho někdo vyklepával. - Ale kdybyste s ním byla na dobré noze, udělal by vám s hodinami, skoro cokoliv byste chtěla. Například, řekněme, že je 8 hodin ráno - zrovna má začít škola; potřebovala byste Času jen šeptem pokynout, a v mžiku se hodiny otočí - frrr - půl druhé - čas k obědu." (,Kéž by jen bylo," zašeptal si Březňák pro sebe.)

"To by jistě bylo ohromné," řekla Alenka zamyšleně. "Ale pak, víte, já bych ještě neměla hlad."


"Zprvu snad ne," řekl Kloboučník, "ale mohla byste držet hodiny na půl druhé, jak dlouho byste chtěla."

"To vy zde tak děláte?" zeptala se Alenka.

Kloboučník smutně zavrtěl hlavou: "Ne já! - Pohádali jsme se v březnu - zrovna než on se zbláznil, víte - " (ukázal lžičkou na Zajíce Březňáka) - "bylo to o velkém koncertě, pořádaném Srdcovou Královnou a já tam měl zpívat

, Když se večer mračí

dřív než přijde čaj`.

Znáte snad tu píseň?"

"Slyšela jsem něco podobného," řekla Alenka. Pokračuje, víte," dodal Kloboučník, "takhle:

, Pij, co hrdlo ráčí,

dokud něco maj.

Hledím po nebíčku,

hledám svou skleničku,


kde jsi, lásko má,

kde jsi, lásko má?` "

Tu sebou Plch trhl a začal ze spaní zpívat:

"Ó láásko mááá, - ó láásko mááá -- "

a nepřestal, dokud ho nezačali štípat, aby toho nechal.

"Nu a tak jsem sotva skončil první verš," pokračoval Kloboučník, "když Královna vyskočila a zaječela: ,On zabíjí čas, srazte mu hlavu!` "

"Jak strašně nelidské!" zvolala Alenka.

"A od té doby," pokračoval Kloboučník smutečním hlasem, "mi neudělá tu nejmenší maličkost, o kterou ho požádám! Ted' je pořád pět hodin."

Alenka dostala ohromný nápad. "A to je tedy, proč tu máte vyložena tolik čajového náčiní?" otázala se.

"Ano, tak jest," řekl Kloboučník s povzdechem; "je pořád čas k svačině a my nemáme vůbec kdy umývat nádobí."

"A tak tedy poposedáváte kolem stolu?" řekla Alenka. "Právě," řekl Kloboučník; "když je šálek špinavý, sedneme si o místo dál."

"Ale co se stane, když se opět dostanete dokola tam, kde jste začali?" odvážila se Alenka otázky.

"Co kdybychom tak změnili předmět hovoru," přerušil je Březňák, zívaje. "Tohle mne už nudí. Hlasuji, aby nám ta mladá dáma vyprávěla nějakou pohádku."

"Obávám se, že žádné neznám," řekla Alenka, trochu poděšena tímto návrhem.

"Pak musí vypravovat Sedmispáč," zvolali Kloboučník i Březňák. "Vzhůru, Sedmispáči!" a štípali ho z obou stran zároveň. Plch pomalu otevřel oči. "Já jsem nespal," řekl chraptivým mdlým hlasem; "slyšel jsem každé slovo, které jste si tu, braši, povídali."

"Vypravuj nám pohádku!" řekl Březňák. "Ano, prosím, vypravujte!" žadonila Alenka.

"A hezky rychle," dodal Kloboučník, "nebo zase usneš, než s ní budeš hotov."

"Za onoho času byly tři malé sestřičky," začal Plch ve velikém spěchu, "a ty se jmenovaly Míla, Lída a Věra; a bydlely v hluboké studni - "

"A čím se živily?" řekla Alenka, která se vždy velmi zajímala 0 otázky jídla a pití.

"Živily se sirupem," řekl Plch po chvíli přemýšlení.

"Tím se přece nemohly živit," poznamenala Alenka jemně; "to by jim bylo špatně."

"To jim také bylo," řekl Plch, "velmi špatně."

Alenka se pokoušela představiti si, jak by to bylo, takový podivný způsob života, ale příliš jí to vrtalo hlavou, tak pokračovala: "Ale proč žily v hluboké studni?"

"Nalejte si více čaje," řekl Březňák Alence velmi vážně. "Ještě jsem žádný neměla," odpověděla Alenka uraženě, "tak si nemohu nalít více."

"Chcete říci, že si nemůžete nalít méně," řekl Kloboučník; " "nalít si více než nic je velmi snadné.

"U nás se nikdo na nic neptal," řekla Alenka.

"A kdo ted' dělá osobní poznámky?" otázal se Kloboučník vítězoslavně.

Alenka dobře nevěděla, co na to odpovědět, tak si vzala trochu čaje a chleba s máslem a pak se obrátila na Plcha a opakovala svou otázku. "Proč bydlely v hluboké studni?"

Sedmispáč zase nějakou chvíli přemýšlel a pak řekl: "Byla to sirupová studně."

"Takové studny nejsou," začala Alenka velmi rozzlobeně, ale Kloboučník a Březňák na ni dělali "Pst! pst!" a Sedmispáč uraženě podotkl: "Neumíte-li být zdvořilá, můžete si pohádku dopovědět sama."

"Ne, ne, prosím, pokračujte !" řekla Alenka. "Už vás nebudu vyrušovat. Snad přece jedna taková studně někde je." "Jedna - někde!" řekl Sedmispáč opovržlivě. Nicméně dal si říci a pokračoval : "A tak ty tři sestry - víte - ony se učily vytahovat."

"Vytahovat - co?" řekla Alenka, docela zapomenuvši na svůj slib.

"Sirup," odvětil Sedmispáč, tentokrát rovnou bez přemýšlení. "Já chci čistý šálek," přerušil je Kloboučník; "poposedněme o jedno místo."


Poposedl, když to dořekl, a Sedmispáč ho následoval; Březňák poposedl na místo Plchovo, a Alenka dosti neochotně zaujala místo Březňákovo. Kloboučník jediný z nich měl z té změny prospěch, a Alenka na tom byla značně hůře než předtím, jelikož Březňák zrovna předtím na svůj talíř převrhl konvičku mléka.

Alenka nechtěla Plcha znovu urazit, začala tedy velmi opatrně: "Ale já nerozumím. Odkud vytahovaly sirup?"

"Může se vytahovat voda ze studně na vodu," řekl Kloboučník, "tak bych myslel, že se může vytahovat sirup ze sirupové studně - eh, hloupá?"

"Ale ony byly ve studni, tak jak mohly vytahovat sirup ze studně?" řekla Alenka Plchovi, dělajíc, jako by přeslechla Kloboučníkovu poznámku.

"Jak? - Ovšem," řekl Sedmispáč, "stud-ně. - Ony byly plny studu."

Tato odpověd' Alenku málem připravila o zbytek trpělivosti; opanovala se však a položila novou otázku:"Ale čím ten sirup vytahovaly?" "

"Sirupem!" odsekl Plch; a Kloboučník, vida Alenčiny rozpaky, dodal: "Když můžete výkresy ve škole vytahovat inkoustem, tak asi můžete vytahovat výkresy v sirupové studni sirupem, ne?

Toto vysvětlení Alenku tak zmátlo, že nechala Plcha mluvit značnou chvíli, aniž ho přerušila.

"Tak ony se učily vytahovat," pokračoval Sedmispáč, zívaje a protíraje si oči, neboť začínal být velmi ospalý, "a kreslily a vytahovaly všechny možné věci - všechno, co se začíná na M ."

"Proč na M?" řekla Alenka.

"Proč ne?" řekl Březňák.

Alenka mlčela.

Sedmispáč tou dobou už měl oči zase zavřeny a usínal; byv však štípnut Kloboučníkem, vzbudil se zase s malým výkřikem a pokračoval: "- co se začíná na M, jako myší díra, a měsíc, a minulost, a moudrost, a mnohost - víte, velmi krásné rčení je mnohost moudrosti - viděla jste někdy takovou věc jako pěkně vytažený výkres mnohosti?

"Opravdu, když se mne tak ptáte," řekla Alenka velmi zmatena, "nemyslím - "

"Pak byste neměla mluvit," řekl Kloboučník. To bylo víc, než mohla Alenka snésti; vstala velmi znechucena a odcházela. Sedmispáč okamžitě usnul a ani Kloboučník, ani Březňák nevěnovali nejmenší pozornosti jejímu odchodu, ačkoliv se jednou nebo dvakrát ohlédla, polodoufajíc, že ji zavolají zpět. Když se ohlédla naposled, viděla je, jak se pokoušejí strčiti Sedmispáče do čajové konvice.

"Nu, tam se už aspoň nikdy nevrátím," řekla Alenka, ubírajíc se lesem. "To je ta nejhloupější čajová společnost, v jaké jsem ve svém životě byla."

Jak to dořekla, zpozorovala, že jeden strom má v kmeni dveře. "To je velmi podivné," pomyslila si, "ale všechno je dnes podivné. Myslím, že tam mohu hned vejít." A vešla.

Opět se octla ve velké síni a blízko malého skleněného stolku. "Nu, tentokrát budu opatrnější," řekla si, a začala tím, že vzala se stolku malý zlatý klíček a odemkla vrátka, vedoucí do zahrady. Pak. se dala do ukusování hříbku - měla ho stále ještě kousek v kapse - až byla asi stopu vysoká; pak se dala úzkou chodbičkou, a pak - se konečně octla v krásné zahradě mezi pestrými záhony květin a chladnými vodotrysky.

Alenka v říši divů - (Lewis Carroll) 6.kapitola

13. března 2011 v 15:01 | Swinga |  Pohádky k přečtení online
6- VEPŘ A PEPŘ


Nějakou chvíli stála a dívala se na domek, přemýšlejíc, co by měla počít, když tu náhle z lesa přiběhl lokaj v livreji - (že je to lokaj, usoudila podle Livreje: podle jeho tváře by ho byla nazvala rybou) - a zaklepal hlučně na dveře domku. Dveře otevřel jiný lokaj v livreji s kulatou tváří a velkýma očima v žabí hlavě; a oba lokajové, jak si Alenka povšimla, měli napudrované paruky, které jim pokrývaly hlavy kudrlinkami. Byla velmi zvědava, oč asi jde, a opatrně vyšla kousek z lesa, aby naslouchala.

Lokaj-Ryba začal tím, že vytáhl z podpaží velký dopis, skoro tak veliký jako byl sám, a podal jej druhému, řka slavnostně: "Pro Vévodkyni. Pozvání od Královny na partii kroketu."

Lokaj-Žába opakoval stejně slavnostním tónem, pozměniv jen trochu pořadí slov: "Od Královny. Pozvání pro Vévodkyni na partii kroketu."

Nato se oba hluboce uklonili a kadeře jejich paruk se jim zapletly do sebe.

Alenku to tolik rozesmálo, že musela utéci zpátky do lesa ze strachu, aby ji neslyšeli; a když po chvíli vykoukla, byl Lokaj-Ryba pryč a Lokaj-Žába seděl na zemi u dveří a pitomé civěl do nebe.

Alenka nesměle přistoupila ke dveřím a zaklepala. "Klepání vám vůbec není nic platno," řekl lokaj, "a to ze dvou důvodů. Za prvé, protože jsem na téže straně dveří jako vy, a za druhé, protože tam uvnitř dělají takový povyk, že vás nikdo nemůže slyšet." A opravdu zazníval z domku zcela neuvěřitelný povyk: - neustálé řvaní a kýchaní a mezi tím každou chvíli hlučný třeskot, jako by někdo udeřil o zem mísou nebo hrncem.

"Prosím," řekla Alenka, "jak se tedy dostanu dovnitř?" "Vaše klepání by mělo jakýsi smysl," pokračoval lokaj, jako by přeslechl její otázku, "kdyby byly dveře mezi námi. Například, kdybyste byla uvnitř, mohla byste zaklepat a já bych vás pustil ven."

A po celý ten čas, co mluvil, nepřestával civěti do nebe, a to se Alence zdálo rozhodně nezdvořilé. "Ale snad si nemůže pomoci," řekla si; "má oči tak skoro až docela na temeni hlavy. V každém případě by však mohl odpovídat na otázky. Jak se tedy dostanu dovnitř?" opětovala nahlas.

"Budu zde seděti," poznamenal lokaj, "až do zítřka." V tom okamžiku se otevřely dveře domku a z nich vyletěl velký talíř, rovnou na lokajovu hlavu; svezl se mu po nose a rozbil se na kusy o strom, stojící za ním.

"- nebo do pozítří možná," pokračoval lokaj týmž tónem, docela jako by se nebylo nic stalo.

"Jak se mám dostat dovnitř?" ptala se opět Alenka hlasitěji. "A máte se vůbec dostat dovnitř?" řekl lokaj. "To je otázka, víte?"

To ovšem byla, nad vši pochybnost: jenže to Alenka nerada slyšela. "Je to opravdu strašné," zamumlala pro sebe, "jak se tu všechna ta stvoření ráda přou. To by člověka dohnalo k šílenství!"

Lokaj se to zdál považovati za dobrou příležitost, aby opětoval svou poznámku s obměnami. "Budu tu seděti," pravil, "seděti a seděti, po celé dny a týdny."

"Ale co mám já dělat?" řekla Alenka. "Cokoliv chcete," řekl lokaj a začal si hvízdat.

"Oh, s ním není nic platno mluvit," řekla si Alenka zoufale; "je úplné blbý!" A otevřela dveře a vešla.

Dveře vedly rovnou do velké kuchyně, která byla plna kouře od jednoho konce ke druhému; uprostřed na velké trnoži seděla Vévodkyně a chovala děcko; nad ohněm se nahýbala kuchařka, míchajíc vařečkou ve velkém kotli, jenž se zdál plný polévky.

"V té polévce je nepochybně příliš mnoho pepře!" řekla si Alenka, pokud jí to kýchání dovolilo.

Bylo ho jisté příliš mnoho ve vzduchu. I Vévodkyně chvílemi kýchla, a děcko bez nejmenší přestávky střídavě kýchalo a ječelo. Jediné, kdo v kuchyni nekýchaly, byla kuchařka a velká kočka, která seděla u krbu a šklebila se od ucha k uchu.

"Řekla byste mi, prosím," pravila Alenka trochu ostýchavé, neboť si nebyla docela jista, srovnává-li se to se slušným chováním, aby promluvila první, "proč se ta vaše kočka tak šklebí?"

" Je to čínská kočka," řekla Vévodkyně, "a tož to je proč.- Čuně!" Poslední slovo vyrazila s takovou neočekávanou prudkostí, že sebou Alenka celá trhla; ale ihned pochopila, že neplatilo jí, nýbrž děcku, dodala si tedy odvahy a pokračovala: "Nevěděla jsem, že se čínské kočky stále šklebí. Vlastně nevěděla jsem, že se kočky vůbec dovedou šklebit."

"Všechny se dovedou šklebit," řekla Vévodkyně, "a povětšině se šklebí."

"Nevím o žádné, která by se šklebila," řekla Alenka velmi zdvořile, velmi potěšena; že se s ní konečně někdo dává do řeči.

"Vy toho nevíte mnoho," řekla Vévodkyně, "a to je nesporné." Alence se docela nic nelíbil tón této poznámky a tak ji napadlo, že bude třeba obrátit řeč na něco jiného. Co se tak pokoušela najít nový předmět hovoru, sňala kuchařka kotlík polévky z ohně a náhle začala házeti všechno, co jí přišlo do ruky, na Vévodkyni a děcko. První letěl pohrabáč a za ním se sypaly pánve, mísy a talíře. Vévodkyně je nechávala bez povšimnuti, i když ji uhodily, a děcko ji beztoho tolik řvalo, že nebylo možno říci, zda je něco uhodilo, či ne.

"Oh, prosím, dejte pozor, co děláte!" vykřikla Alenka ve smrtelné úzkosti. "Oh, jeho vzácný nosík!" vykřikla, když mu těsně kolem nosu přeletěl velký rendlík a málem mu jej odnesl s sebou.

"Kdyby si každý hleděl svého," zabručela Vévodkyně chraptivě, "otáčel by se svět mnohem rychleji, než se otáčí."

"Což by nebyla vůbec žádná výhoda," řekla Alenka, velmi šťastna, že se jí dostává příležitosti, aby ukázala kousek svých vědomostí. "Jen si pomyslete, co by to provedlo s dnem a nocí! Víte, Země potřebuje 24 hodin, aby se otočila jednou kolem své osy---"

"Když mluvíme o vosách," řekla Vévodkyně, "píchněte ji!" Alenka úzkostlivě pohlédla na kuchařku, aby viděla, bude-li se mít k vykonání rozkazu. Ta však byla pilné zaměstnána mícháním polévky a nezdála se poslouchati, Alenka se tedy odvážila mluviti dále: "Je to, myslím, 24 hodin-nebo 12, já---"

"Oh, dejte mi pokoj," řekla Vévodkyně. "Nikdy jsem nemohla vystát čísla!" A nato počala opět houpat děcko, zpívajíc mu jakousi ukolébavku, na konci jejíhož každého verše s ním prudce trhla:


"Promluv ostře k svému děcku

a bij je, když ti kýchá;

ono plodí zlobu všecku,

je to jen jeho pýcha."

SBOR

(v němž se přidala kuchařka i děcko):

"Vau! Vau! Vau!"

Při druhé sloce písně házela Vévodkyně děckem prudce nahoru a dolů, a děcko vřískalo tak hlučně, že Alenka jen stěží rozeznala slova:

"Už mluvím přísně k svému hochu

a biji ho, když kýchá;

neb pepře oblíbí si trochu,

když jenom správné dýchá."

SBOR

"Vau! Vau! Vau!"

"Tu máš, pochovej je trochu, chce-li se ti!" pravila Vévodkyně k Alence, hodivši děckem po ní. "Musím jít a připravit se na partii kroketu s Královnou," a spěchala z pokoje. Kuchařka za ní hodila pekáčem, jak odcházela, ale ten ji nezasáhl.

Alenka chytila dítě ne bez námahy, neboť to bylo dítě podivného tvaru a vystrkovalo ruce a nohy na všechny strany, "docela jako mořská hvězdice," pomyslila si Alenka. Když je chytila, ubohé stvořeníčko supělo jako lokomotiva a kroutilo se a opět se natahovalo tak, že v prvních několika chvílích měla co dělat, aby je udržela.

Jakmile přišla na správný způsob, jak je chovati (musela je smotat do jakéhosi uzlu a pak je pevné držet za pravé ucho a levou nohu, aby se uzel nemohl rozvázat), vynesla je ven. "Neodnesu-li to dítě s sebou," pomyslila si Alenka, "jisté je dnes nebo zítra zabijí: Nebyla by to vražda zůstaviti je zde?" Poslední slova pronesla nahlas a malé stvořeníčko v odpověď zachrochtalo (tou dobou přestalo již kýchat).

"Nechrochtej," řekla Alenka, "to není slušný způsob vyjadřováni."

Děťátko zachrochtalo znovu a Alenka se mu úzkostlivě podívala do tváře, aby se přesvědčila, co mu je. Nebylo pochyby, že mělo velice ohrnutý, nos, mnohem podobnější rypáčku nežli skutečnému nosu; také očka byla příliš malá na dítě: ven koncem se ta celá věc Alence vůbec nelíbila. "Ale snad jen vzlykalo, pomyslila si a podívala se mu opět do očí, aby viděla, má-li v nich slzy.

Ne, slzí nebylo. "Jestliže se mi proměníte ve vepříka, můj milý," řekla Alenka vážně, "tak s vámi nechci nic mít. Tak pozor!" Ubohé stvořeníčko opět zaštkalo (nebo zachrochtalo nebylo možno rozeznat, co) a chvíli bylo ticho.

Alenka si právě začínala myslit, "co si jen počnu s tímto stvořeníčkem, až přijdu domů?° když ono opět zachrochtalo tak silně, že se mu podívala do tváře celá ustrašená. V tu chvíli nemohlo býti žádných pochybností: byl to vepřík, nic víc a nic míň, a Alenka cítila, že by to bylo úplně nesmyslné, aby ho ještě dále nosila.

Posadila tedy stvořeníčko na zem a velice se jí ulevilo, když je viděla klidně odběhnouti do lesa. "Kdyby bylo vyrostlo," řekla si k sobě, "bylo by z něho hrozně ošklivé dítě; ale prasátko je z něho, myslím, docela pěkné," a začala vzpomínat na jiné děti, které znala a které by mohly docela dobře obstát jako prasátka, a pravé si říkala k sobě, "jen kdyby člověk věděl, jak to způsobit aby se proměnily--," když sebou trhla leknutím, vidouc Čínskou Kočku seděti na větvi nedalekého stromu.

Kočka se dívala na Alenku a jen se šklebila. "Vypadá docela dobromyslně," myslila si Alenka; ale Kočka měla přece jen velmi dlouhé drápy a velmi mnoho zubů, takže Alenka cítila, že s ní musí zacházet s jistou uctivostí.

"Čínská Kočičko," začala trochu nesměle, ježto nevěděla, bude-li Kočka s tímto oslovením spokojena, ta se však jen ještě více rozšklebila. "No, dosud se jí to líbí," myslila si Alenka a pokračovala: "Neřekla byste mi, prosím vás, kudy odsud mám jít?"

"To závisí ponejvíce na tom, kam se chcete dostat," řekla Kočka.

"To je mi skoro jedno, kam - - " řekla Alenka. "Pak je docela jedno, kudy půjdete," řekla Kočka. "--jen když se někam dostanu," dodala Alenka jako na vysvětlenou.

"Ó, někam se dostanete docela jistě," řekla Kočka, "jen půjdete-li dost dlouho."

Alenka cítila, že tomu nelze odporovat, tak zkusila jinou otázku. "Jací lidé bydlí tady v okolí?"

"V tuhle stranu," řekla Kočka, mávnula pravou prackou, "bydlí Kloboučník; a v tuhletu stranu," - mávla druhou prackou - "bydlí Zajíc Březňák. Můžete navštívit jednoho nebo druhého, jsou oba potrhlí."

"Ale já nechci jít mezi potrhlé lidi," podotkla Alenka.


"Ó, tomu se nevyhnete," řekla Kočka. "Zde jsme všichni potrhlí. Já jsem potrhlá. Vy jste potrhlá."

"Jak víte, že jsem potrhlá?" řekla Alenka.

"Musíte být potrhlá," řekla Kočka, "nebo byste sem nebyla přišla."

Alenka si docela nemyslila, že to je dostatečný důkaz; nicméně pokračovala. "A jak víte, že vy jste potrhlá?"

"Nu, za prvé," řekla Kočka, "pes není potrhlý, to přiznáte, ne?"

"Snad," řekla Alenka.

"No tak vidíte," pokračovala Kočka, "pes vrčí, když se zlobí, a vrtí ocasem, když se raduje. Nu, a já vrtím ocasem, když se zlobím, a vrčím, když se raduji. Tedy jsem potrhlá."

"Tomu já říkám předení, ne vrčení," řekla Alenka.

"Říkat si tomu můžete, jak chcete," řekla Kotka. "Hrajete dnes s Královnou kroket?"

"Velmi ráda bych," řekla Alenka, "ale je~té jsem nedostala pozvání."

"Uvidíte mne tam," řekla Kočka a zmizela.

Alenka tím nebyla příliš překvapena, neboť si už zvykla vidět podivné věci. Co se tak dívala na místo, kde Kočka dříve seděla, objevila se jí znovu.

"A- mimochodem - co se stalo s dítětem?" otázala se Kočka. "Skoro jsem se zapomněla zeptat.

"Proměnilo se ve vepříka," řekla Alenka klidné, docela jako by se Kočka byla vrátila přirozeným způsobem.

"To jsem si myslila," řekla Kočka a zmizela opět.

Alenka zůstala chvíli stát, očekávajíc, že Kočku snad uzří ještě jednou, ale když se nějakou chvíli neobjevovala, odcházela směrem, ve kterém jí bylo řečeno, že bydlí Zajíc Březňák. "Kloboučníky jsem už viděla," řekla si k sobě, "Zajíc Březňák bude mnohem zajímavější, a jelikož máme květen, nebude snad tak docela potřeštěný - aspoň ne tolik, jako byl v březnu." Jak to dořekla, pohlédla vzhůru a tu byla opět Kočka, sedící na větvi stromu.

"Řekla jste vepř, nebo pepř?" pravila Kočka.

"Řekla jsem vepřík," odpověděla Alenka, "ale přála bych si, abyste se stále neobjevovala a nemizela tak náhle: člověk by z toho dostal závrať."

"Nu, jak je libo," řekla Kočka a tentokrát mizela docela pozvolna, začínajíc ocasem a končíc šklebem, jejž bylo vidět ještě chvíli potom, když už ostatek z ní byl dávno pryč.

"Nu, viděla jsem už často kočku bez šklebu," pomyslila si Alenka, "ale škleb bez kočky! To je nejpodivnější věc, jakou jsem viděla ve svém životě."

Neušla příliš daleko, když spatřila dům Zajíce Březňáka; hádala, že to musí být jeho dům, podle toho, že komíny měly tvar uší a střecha byla pokryta kožišinou. Byl to dům tak veliký, že si netroufala jít blíže, dokud neukousla kousíček hřibu z levé ruky a zvětšila se na velikost asi dvou stop. Ale i potom kráčela k domu dosti nesměle, říkajíc si: "Co kdyby přece jenom byl úplně šílený? Skoro si myslím, že jsem přece jen měla jít ke Kloboučníkovi."

Alenka v říši divů - (Lewis Carroll) 5.kapitola

13. března 2011 v 15:00 | Swinga |  Pohádky k přečtení online
5- NA RADU U HOUSENKY


Housenka s Alenkou se na sebe chvíli dlívaly mlčky, konečně vyňala Housenka dýmku z úst a oslovila Alenku mdlým, ospalým hlasem.

"Kdo jste?" řekla Housenka.

Takovéhle oslovení k hovoru zrovna nepovzbuzovalo. Alenka odpověděla poněkud zaraženě: "Já - já - ani sama v tomto okamžiku neví.m - totiž vím, kdo jsem byla, když jsem dnes ráno vstávala, ale od té doby jsem se, myslím, několikrát musila proměnit."

"Co tím chcete říci?" řekla Housenka přísně. "Vysvětlete to svými slovy!"

"Ale když to svými slovy nemohu, paní Housenko," řekla Alenka, "protože já nejsem já, rozumíte?" "Nerozumím," řekla Housenka.

"Obávám se, že to jasněji povědět nedovedu," odvětila Alenka velmi zdvořile, "neboť tomu za prvé sama nerozumím; a tak hle projít v jednom dni tolika různými velikostmi, to člověka strašně zmate."

"Nezmate," řekla Housenka.

"No, snad jste to ještě nezkusila," řekla Alenka; "ale až se budete mít zakuklit - a to budete jednou muset - a pak se z kukly proměnit v motýla, tak si myslím, že se vám to bude také zdát trochu podivné, ne?"

"Ani dost málo," řekla Housenka.

"Nu, vy to tedy snad berete jinak," řekla Alenka; "já vím jen tolik, pro mne že by to byl velmi podivný pocit."

"Pro vás!" řekla Housenka pohrdavě. "Kdo vůbec jste?"

Což je přivedlo zas tam, kde byly, když začaly. Alenku trochu popuzovalo, že Housenka dělá tak velmi úsečné poznámky - postavila se tedy zpříma a řekla velmi vážně: "Myslím, že je na vás, abyste mi napřed řekla, kdo jste vy."

"Proč?" řekla Housenka.

To byl nový hlavolam; a jelikož Alenka nedovedla nalézti vhodnou odpověd' a Housenka se zdála být ve velmi nepříjemné náladě, obrátila se k odchodu.

"Vraťte se!" zavolala za ní Housenka. "Mám vám něco důležitého říci!"

To znělo slibně: Alenka se obrátila a šla zpět. Nerozčilujte se," řekla Housenka.

"A to je všechno?" řekla Alenka, potlačujíc svůj hněv, jak nejlépe dovedla.

"Ne," řekla Housenka.

Alenka si pomyslila, že vlastně nemá co dělat a že tedy může počkat; snad nakonec přece jen uslyší něco, co bude stát za poslechnutí. Housenka nějakou chvíli bafala z dýmky a neříkala nic; konečně však rozdělala založené ruce, vyňala dýmku z úst a řekla: "Tak vy si tedy myslíte, že jste se proměnila, není-liž pravda?"

"Obávám se, že ano," řekla Alenka; "nepamatuji si věci jako jindy - a ani deset minut nedovedu zůstat stejně velká!" "Nepamatujete si jaké věci?" řekla Housenka.

"Nu, zkoušela jsem říkat Běžel zajíc kolem plotu a odříkávala jsem něco docel.a jiného!" odvětila Alenka smutně.

"Tak mi odříkejte Večer před svatým Janem," řekla Housenka. Alenka složila způsobně ruce a začala:


"Večer před svatým Janem
hovoří syn s Tomanem:
,Jste už stár, váš vlas je bílý,
a přec ještě každou chvíli
na hlavě vás vidím stát.
Myslíte, ve vašem stáří
že je zdrávo hospodáři,
aby tenhle sport měl rád?`

, Ve svém mládí, ` Toman vece,
,strach jsem měl, že by tím přece
sportem mozek újmu vzal.
Zjistiv však, na místo mozku
že mám hlavu plnou vosku,
stojky stavím dál a dál. `

, Ve svém stáří, ` vece mladý,
,netrpíte jistě hlady;
ztloustl jste po celém těle.
Myslíte, ve vašem věku
že se dožijete vděku,
kozelce metaje smělé?`

,Proč bych pochybou tě mučil?`
mudřec dí, ,v mládí jsem učil
touto mastí svoje oudy
pružnosti: Kup! drahá není,
učiníš mi potěšení,
uživ rozkoší těch proudy. `

Dí syn: ,Stár jste, já jsem mladší,
člověk by řek, že vám stačí
zuby tak na prosnou kaší
nebo měkkou buchtu s mákem.
Jak, že s kostmi, se zobákem
slup jste celou husu naši?`

, V mládí studoval jsem práva, `
Toman dí, ,kde vlastní hlava
nepronikla změtí záhad,
s ženou jsem věc prohádat.
Tento cvik jurisprudence
prospěl mně i mojí Lence:
odučil nás oba váhat
a mně sílu v čelist dal. `

,Stár jste, ` dí syn, ,hrbíte se,
celé tělo se vám třese
dole, ba i nahoře.
Čím to, na nosu že špici
dovedete jako svíci
balancovat úhoře?`

Otec Toman smračil čelo
a promluvil neveselo:
,Otázek jsem do třetice
zodpověděl, to je dosti.
Nedost-li tvé zvědavosti,
vykopnu tě ze světnice. ` "


"To nebylo správně," řekla Housenka.

"Ne zcela správně, obávám se," řekla Alenka zaraženě. "Některá slova se změnila."

"Bylo to špatně od začátku do konce," řekla Housenka rozhodně, a několik minut bylo ticho.

Housenka opět promluvila první. "Jak veliká chcete být?" zeptala se.

"Ó, co se týče velikosti, na tom by mi tolik nezáleželo," odpověděla Alenka spěšně; "jen se mi nelíbí to stálé měněni, víte." "Nevím," řekla Housenka.

Alenka neřekla nic. Nikdy v životě jí předtím nikdo tolik neodporoval a ona cítila, že ztrácí trpělivost.

"Jste spokojena ted'?" ptala se Housenka.

"Nu, raději bych byla trochu větši, paní, není-li vám to proti mysli," řekla Alenka, "tři palce je taková hloupá výška."

"Tři palce je velmi dobrá výška," řekla Housenka hněvivě, vztyčujíc se (byla přesně tři palce dlouhá).

"Ale já na ni nejsem zvyklá!" hájila se ubohá Alenka žalostným hlasem. A pro sebe si pomyslila: "Kéž by se tato zvířátka tak snadno neurážela`i

"Časem si na to zvyknete," řekla Housenka, strčila dýmku do úst a začala opět kouřit.

Tentokrát Alenka čekala trpělivě, až se Housence opět uráčilo promluvit. Za nějakou minutu nebo dvě vyňala Housenka dýmku z úst, jednou nebo dvakrát zívla a otřásla se. Pak slezla z hřibu a odplazila se do trávy, poznamenávajíc jen jako mimochodem: "Jedna strana vás natáhne, druhá strana vás zkrátí."

"Jedna strana čeho? Druhá strana čeho?" pomyslila si Alenka.

"Hřibu," řekla Housenka, docela jako kdyby se byla Alenka zeptala nahlas; a v okamžiku byla z dohledu.

Alenka se zamyšleně zadívala na hřib uvažujíc, které jsou ty jeho dvě strany; a ježto byl úplně kulatý, bylo to velmi nesnadno rozhodnouti. Nakonec však roztáhla ruce, objala hřib jak daleko mohla, a každou rukou ulomila kousek okraje jeho klobouku.

"A ted' která je která?" řekla si k sobě a uzobla malinký kousek úlomku., který držela v pravé ruce, aby viděla, co se stane; v následujícím oka.mžiku pocítila prudkou ránu do brady: vrazila bradou do koleni

Tato náhlá změna ji velmi polekala a Alenka si uvědomila, že nesmí ztratit ani chvíli, nechce-li se zkrátit v úplné nic; tak se ihned dala do práce, aby snědla kousek úlomku z levé ruky.

Bradu měla přitisknutu tak těsně ke kolenům, že jí skoro nezbývalo místa, aby otevřela ústa; konečně se jí to však podařilo a ona spolkla ždibeček úlomku z levé ruky.

* * * * * *

* * * * *

* * * * * *


"Tak konečně mám volnou hlavu!" řekla Alenka s velkým uspokojením; to se však za okamžik změnilo ve zděšení, když shledala, že nevidí svých ramen: vše, co viděla, když pohlédla dolů, byla nesmírná délka krku, který se zdál vyrůstati jako stéblo z moře zeleného listi., rostoucího hluboko pod ní.

"Co může být všechna ta zeleň?" řekla Alenka. "A kam se jen poděla má ramena? A - ó, mé ubohé ruce, jak se to stalo, že vás nevidím?" Pohybovala rukama, jak mluvila, ale neviděla žádného účinku, leda nepatrné chvění ve vzdáleném zeleném listí. Ježto se nezdálo, že se jí podaří dosáhnouti si rukama k hlavě, pokusila se dostati se hlavou k rukám a s potěšením shledala, že může svůj dlouhý krk ohýbati na všechny strany jako had. Zrovna se jí podařilo prohnouti jej v elegantní oblouk a chystala se ponořiti hlavu do zeleně - která, jak shledala, nebyla nic jiného než vrcholky stromů, pod kterými se byla procházela když uslyšela ostré syknutí, které ji přinutilo, aby spěšně uhnula: velký holub jí vlétl do tváře a bil ji zuřivě svými křídly. Had!" křičel Holub.

"Já nejsem had," řekla Alenka uraženě, "dejte mi pokoj!"

"Had, pravím znovu!" opětoval Holub, ale již tišeji, a dodal s jakýmsi vzlyknutím: "Zkoušel jsem to na všechny způsoby a nic se jim nezdá vyhovovati!"

"Nemám nejmenšího ponětí, o čem mluvíte," řekla Alenka. "Zkoušel jsem kořeny stromů a zkoušel jsem břehy a zkoušel jsem křoviny," pokračoval Holub, nevšímaje si její poznámky, "ale ti hadi - nelze se jim zavděčit!

Alenka byla stále víc a více zmatena, pomyslila si však, že není nic platno mluviti, dokud Holub neskončí.

"Jako kdyby to nedalo dost práce snášet vajíčka," řekl Holub, "ještě abych dnem a nocí byl na stráži proti hadům! A už tři týdny jsem oka nezahmouřil!"

"Je mi velmi líto, že jste byl obtěžován," řekla Alenka, která začínala rozumět smyslu Holubova nářku.

"A zrovna když jsem si udělal hnízdo na nejvyšším stromě v celém lese," pokračoval Holub, zvedaje hlas v ostré úpění, a zrovna když jsem se začal těšit, že od nich budu mít konečně pokoj, musí se připlazit ze samé oblohy! Uf, Hade!"

"Ale vždyť vám povídám, že nejsem had," řekla Alenka, "já jsem - já jsem - - "

"Co jste?" řekl Holub. "Vidím, že se pokoušíte něco vymyslet !"

"Já - já jsem malé děvčátko," řekla Alenka trochu nejistě, vzpomenuvši si na všechny změny, kterými toho dne prošla. Velmi chytře vymyšleno!" řekl Holub hlasem, vyjadřujícím nejhlubší pohrdání. "Viděl jsem ve svém životě pěkných pár děvčátek, ale ani jedno s takovýmhle krkem! Ne, ne! Vy jste had, a nic vám to není platno zapírat. Ještě mi budete chtít namluvit, že jste nikdy neokusila vajíčka!"

"Nu, vajíčka jsem okusila, to jistě," řekla Alenka, která byla dítkem pravdomluvným, "ale děvčátka jedí vajíčka jako hadi, víte ?

"Tomu nevěřím," řekl Holub; "ale je-li to pravda, pak jsou to také hadi, a to je všechno, co mohu říci."

To byla pro Alenku myšlenka tak nová, že na nějakou chvíli zůstala beze slova, což poskytlo Holubu příležitost, aby dodal: "Hledáte vajíčka, to vím velmi dobře; a co mi na tom záleží, jste-li děvčátko, nebo had?"

"Mně na tom záleží velmi mnoho," řekla Alenka spěšně, "ale náhodou nehledám vajíčka, a kdybych je hledala, tak nestojím o vaše: nemám je ráda syrová."

"Tak se odsud kliďte!" řekl Holub nevrle, usedaje zase do svého hnízda. Alenka se shýbala mezi stromy, jak nejlépe mohla, neboť se jí krk stále zaplétal do větví a každou chvíli musela zastavit a vyplést jej. Po chvíli si vzpomněla, že ještě drží v rukou úlomky hřibu, a pozorně se dala do práce, ukusujíc tu z jedné, tu z druhé ruky, chvílemi vyrůstajíc a chvílemi se zmenšujíc, až se jí podařilo najít pravou výšku.

Bylo tomu již tak dlouho, co neměla svou pravou míru, že se jí to zprvu zdálo docela podivné; ale v několika minutách si na to opět zvykla a počala k sobě mluvit jako obvykle. "Nu tak, ted' jsem tedy hotova s polovinou svého plánu! Jak podivné jsou všechny tyto změny! Nikdy si nejsem jista, co se se mnou stane v příští chvíli! Nicméně ted' jsem se tedy vrátila do své pravé velikosti: ted' mi jen zbývá dostat se do té krásné zahrady - jen jak to provést, to bych ráda věděla!" Po těchto slovech vyšla náhle na mýtinu, na které stál malý domek, asi čtyři stopy vysoký. "Aťsi tu bydlí kdo chce," pomyslila si Alenka, "nemohu k němu přijít takhle veliká; vždyť by leknutím ztratil rozum!" Začala tedy opatrně ukusovati úlomku, který ještě držela v pravé ruce, a neodvážila se jít poblíž domu, dokud se nezmenšila asi na devět palců.

Alenka v říši divů - (Lewis Carroll) 4.kapitola

13. března 2011 v 14:57 | Swinga |  Pohádky k přečtení online
4- KRÁLÍK SE PORADÍ S VAŇKEM


Byl to Bílý Králík, jenž pomalu cupital zpět a ohlížel se kolem, jako by něco hledal; a slyšela ho, jak si k sobě pobrukuje: "Ó, vévodkyně! Tahle vévodkyně! Ó, mé drahé pacičky! Ó, můj kožich a vousy! Ta mne dá popravit, jakože fretka je fretka! Kde jsem já je jenom mohl ztratit?"

Alenka ihned uhodla, že hledá vějíř a bílé rukavičky, a dobromyslně se po nich začala shánět kolem sebe, ale nikde jich neviděla -všechno se zdálo být jiné od chvíle, co vyplavala z jezera slz, a veliká síň i se skleněným stolečkem a malými dvířky úplně zmizela.

Králík velmi brzy spatřil Alenku, jak se kolem sebe ohlíží, a zavolal na ni hněvivě: "Máry, co vy tu děláte? Hned mi doběhnete domů, a přinesete mi vějíř a pár rukavic! A rychle, ať už jste zde!" A Alenka se tak polekala, že ihned odběhla směrem, kterým ukazoval, ani se nepokoušejíc mu vysvětliti, že se mýlí.

" Má mne za svou služku," řekla si, běžíc. "Ten se podiví, až shledá, kdo jsem! Ale raději mu přinesu vějíř a rukavice totiž, jestli je najdu." Jak to dořekla, doběhla k úhlednému domečku, na jehož dveřích byla pěkně vyleštěná mosazná tabulka a na ní pěkně vyryto jméno MATĚJ KRÁLÍK. Vešla bez zaklepání a spěchala po schodech nahoru, s velikým strachem, aby nepotkala skutečnou Máry a nebyla vyhnána z domu dřív, než najde vějíř a rukavice.

"Jak se to zdá podivné," řekla si Alenka, "dělat poslíčka králíkovi! Co nevidět, myslím, budu musit Mindě běhat po posílkách!" A začala si představovati, jak by to asi vypadalo: " ,Slečno Alenko! Hned sem pojd'te a přichystejte se na procházku!` - ,Za minutu, chůvo! Musím zde hlídat tuto myší díru a dávat pozor, aby myš neutekla, než se Minda vrátí Jenomže si myslím," pokračovala Alenka, "že by asi Mindu doma netrpěli, kdyby takhle začala lidem poroučet!"

Při této řeči došla do úhledného pokojíčku, kde u okna stál stůl a na něm - jakož doufala - vějíř a dva nebo tři páry malinkých bílých rukavic; vzala vějíř a jeden pár rukaviček a již odcházela z pokoje, když spočinula zrakem na malé lahvičce, stojící u zrcadla. Tentokrát na ní nebyla žádná cedulka s nápisem VYPIJ MNE, Alenka ji však přesto otevřela a přiložila ke rtům. "Vím, že se jistě stane něco zajímavého," řekla si, "kdykoli něco sním nebo vypiju; tak jenom zkusím, jaký účinek bude mít tato láhev. Doufám, že mne zas udělá velkou, protože už toho mám opravdu dost, být takovou drobounkou, nepatrnou věcičkou!"

A láhev ji opravdu udělala velkou, a to mnohem dříve, než se nadála: ještě ji neměla vypitu do poloviny a už jí hlava narazila do stropu, a Alenka se musila sehnout, aby si nezlomila vaz. Spěšně lahvičku postavila, pravíc si k sobě: "To úplně stačí - doufám, že už dál neporostu - i takto se nedostanu ze dveří - oh, kéž bych se byla tolik nenapila!"

Běda! pozdě bylo bycha honiti! Alenka rostla a rostla, a brzy musila pokleknouti, a chvíli nato ani tak neměla dost místa, a tak si zkusila lehnout, levý loket opřen o dveře, pravou ruku otočenu kolem hlavy. Přesto však rostla a rostla dál, a jako poslední útočiště vystrčila pravou ruku z okna a jednu nohu strčila do komína, říkajíc si pro sebe: "Ted' už nemohu dělat víc, děj se co děj. Co se jen se mnou stane?"

Naštěstí pro Alenku byl účinek kouzelné lahvičky vyčerpán a ona již dále nerostla; nicméně, její položení bylo krajně nepohodlné, a jelikož neviděla nejmenší možnosti, jak by se dostala z pokojíku, není divu, že se cítila velmi nešťastnou.

"Doma bylo mnohem příjemněji," pomyslila si ubohá Alenka, "když se člověk v jednom kuse nezvětšoval a nezmenšoval a nebyl posílán sem a tam králíky a myšmi. Skoro se mi zdá, že by bylo bývalo lépe, kdybych se nebyla pustila do té králičí díry - a přece - přece - víte, je to zajímavé, takovýhle život! To bych opravdu ráda věděla, co se to se mnou jen mohlo stát! Když jsem čítávala pohádky, představovala jsem si, že se takové věci ve skutečnosti nedějí, a ted' jsem zde náhle sama v úplné pohádce! O mně by se měla napsat kniha, to by měla! A až vyrostu, já ji napíši - ale vždyť jsem už vyrostla," dodala lítostivým hlasem, "aspoň zde už není místa, kam bych mohla dál růst."

"Ale což," myslila si Alenka, "což jestliže už nikdy nebudu starší, než jsem ted'? To by byla jistá útěcha, nebýt nikdy starou bábou - ale na druhé straně - věčně se musit učit a dělat úlohy! Ó, to by se mi nelíbilo i Bláhová Alenko!" odpověděla si. "Jak byste tady mohla dělat úlohy? Vždyť je tu sotva místa pro vás samotnou, kam by se sem ještě vešly školní knížky?"

A tak pokračovala, jednou jako první a jednou jako druhá osoba, až z toho byla úplná rozmluva; po několika minutách však zaslechla zvenčí hlas a odmlčela se, aby naslouchala.

"Máry! Máry!" volal hlas. "Hned mi přineste mé rukavice!`` Pak bylo slyšet lehké cupitání po schodech. Alenka věděla, že to jde Králík ji hledat, a chvěla se, až se domek třásl, nadobro zapomenuvši, že je nyní asi tisíckrát větší než Králík a že se ho tedy nemá co bát.

Zanedlouho přišel Králík ke dveřím a pokoušel se je otevřít; ale ježto se otvíraly dovnitř a Alenka se o ně opírala lok tem, skončil se jeho pokus nezdarem. Alenka ho slyšela, jak si povídá: "Musím tedy jít dokola a dostat se dovnitř oknem."

"A to zas ne!" pomyslila si Alenka, a vyčkavši chvíli, až se jí zdálo, že slyší Králíka pod oknem, rozpřáhla náhle ruku a chňapla do vzduchu. Nechytla nic, ale slyšela drobný výkřik a pád a řinkot rozbitého skla, a z toho všeho usoudila, že Králík asi padl do okurkového skleníku nebo něčeho podobného.

Nato bylo slyšet hněvivý hlas - Králíkův - "Petře! Petře! Kde jsi?" A jemu odpovídal hlas, kterého dosud neznala: "I tuhle sem, milosti! Kopu jabka, milosti!"

"Jabka - jabka!" řekl Králík hněvivě. "Sem pojd' a pomoz mi z tohohle!"

(Nový řinkot rozbitého skla.)

"A ted' mi řekni, Petře, co je to v tom okně?" "I to je nějaká ruka, milosti!"

"Ruka - huso! Kdo kdy viděl takhle velikou ruku? Vždyť je jí plné okno!"

"I to jí zas je, milosti; ale přesto přese všecko je to ruka." "Nu, ať je to co chce, nemá to tam co dělat; běž a odklid' to!" Nato nastalo dlouhé ticho, v němž Alenka mohla jen chvílemi zaslechnout tiché šuškání, jako: "I to se mi nechce líbit, milosti, to se mi vůbec nechce líbit!" "Dělej, co ti říkám, zbabělče!" a konečně znova rozpřáhla ruku a chňapla do vzduchu. Tentokrát bylo slyšet dva drobné výkřiky a nový řinkot rozbitého skla. "Tady musí být nějakých skleníků na okurky!" myslila si Alenka. "Copak asi budou dělat ted'? Kdyby mne chtěli vytáhnout z okna - ó, kéž by jen mohli! Já tu jistě nemám nejmenšího přání zůstat!

Čekala nějakou chvíli, aniž co dál slyšela; konečně však zaslechla hrčení vozových kol a hluk mnoha hlasů, mluvících jeden přes druhého, z nichž rozpoznala některá slova: "Kde je ten žebřík? - No jo, vždyť jsem měl přinést jen jeden. Vaněk má ten druhý. - Vaňku, sem s ním, hochu! Tady je postav, do tohohle kouta. - Ne, napřed je svaž dohromady. - Vždyť nedosahují ani do poloviny. - Ó, to úplně stačí, nedělej tolik cavyků. - Hele, Vaňku, chytni ten provaz. - Jen zdali se střecha neproboří ! - Pozor na ty vylámané tašky - oh, už to letí! Pozor na hlavy!" (Hlasitý třeskot.) "Kdo to udělal? - To byl asi Vaněk. - Tak kdo vleze do komína? - Ne ne, já ne! Ty tam vlez! - Já už teprve ne! - Ať tam vleze Vaněk. - Hele, Vaňku! Pán povídá, že musíš dolů vlézt komínem.""A tak tedy Vaněk má vlézt dolů komínem?" řekla si Alenka. "Zdají se všechno strkat na Vaňka! Nechtěla bych být ve Vaňkově kůži ani za nic: tohle ohniště je sice úzké, ale myslím, že jsem ještě nezapomněla kopat!"

Stáhla nohu v komíně dolů, jak daleko jen mohla, a čekala, až uslyšela, jak se v komíně těsně nad ní škrábe a haraší jakési zvířátko (marně se snažila uhodnout, jaké), a řkouc si: "To bude Vaněk!" prudce vykopla napřaženou nohou a čekala, co se stane. První, co slyšela, byl zvuk mnoha hlasů volajících sborem: "Támhle letí Vaněk!" pak samotný hlas Králíkův: "Chyťte ho, vy tam u plotu!" pak ticho, a pak novou změť hlasů: "Podržte mu hlavu vzhůru ! -- Honem ten rum! - Neudavte ho! - Tak. jak je, starej? Co se to s tebou stalo? No tak povídej!"

Konečně se ozval slabý, skřípavý hlásek ("To je Vaněk," myslila si Alenka) : "Ach, ani nevím - ne, už dost, děkuju, už je mi líp - ale sem eště celej rozčilenej a popletenej - inu, všechno, co si pamatuju, je, něco na. mě vylítlo jako čert ze škatulky a já vylít do vejšky jako rachejtle!"

"Tos vylít, brachu!" říkaly hlasy.

"Musíme dům zapálit!" pravil Králíkův hlas. A Alenka zavolala, jak hlasitě jen dovedla: "Zapálíte-li, pošlu na vás Mindu!" V mžiku bylo hrobové ticho a Alenka si myslila u sebe: "To jsem zvědavá, co udělají ted'! Kdyby měli špetku rozumu, sundali by střechu." Za nějakou chvíli se dole opět začali pohybovat a Alenka zaslechla., jak Králík praví: "Jedno plné kolečko pro začátek postačí."

"Kolečko plné čeho?" pomyslila Alenka. Ale nebylo jí dlouho se trápit pochybnostmi, neboť za malou chvíli vletěl oknem chřestivý déšť malých oblázků, z nichž některé ji uhodily do tváře. "Tohle se musí zarazit," řekla si k sobě a zavolala hlasitě: "S tímhle bych vám radila přestat!" což znovu způsobilo hrobové ticho.

Alenka s jistým překvapením zpozorovala, že se oblázky na podlaze všechny pozvolna mění v malé koláčky, a hlavou jí kmitl znamenitý nápad. "Sním-li jeden takový koláček," pomyslila si, "jistě způsobí nějakou změnu v mé velikosti; a jelikož mne už nemůže udělat větší, musí mne asi udělat menší.

Snědla tedy jeden koláček a zaradovala se, shledavši, že se hned začíná zmenšovat. Jakmile byla dosti malá, aby prošla dveřmi, vyběhla z domu a nalezla venku celý zástup zvířátek a ptáků. Ubohý Vaněk - malá ještěrka - byl uprostřed, dvě morčata ho držela pod paží a dávala mu něco pít z láhve. Všichni se vrhli za Alenkou, jakmile se objevila; Alenka však vzala nohy na ramena a brzy se octla v bezpečí v hustém lese.

"Prvé, co mi je učiniti," řekla si Alenka, bloudíc lesem, "je vyrůst opět do své pravé velikosti; a druhé, nalézt cestu do té rozkošné zahrádky. To, myslím, bude to nejlepší, co mohu udělat."

Opravdu se to zdálo to nejlepší a velmi pěkně a chytře vymyšleno; jediná nesnáz byla v tom, že Alenka neměla nejmenšího ponětí, jak to provést; a co se tak úzkostlivě rozhlížela mezi stromy, ozvalo se jí zrovna nad hlavou ostré zaštěknutí, které ji přimělo, aby se kvapně podívala vzhůru.

Shora se na ni velkýma kulatýma očima dívalo ohromné štěně, které nemotorně napřahoval jednu tlapku, pokoušejíc se jí dosáhnouti. "Ubohé štěňátko!" pravila Alenka mazlivě, a usilovně se na ně pokoušela zahvízdat, ale měla při tom nesmírný strach, když pomyslila, že by mohlo mít hlad, v kterémžto případě by ji asi snědlo přes všechno její mazlení.

Nevědouc ani dobře, co dělá, zvedla ze země proutek a nastrčila jej štěňátku, které vyskočilo všemi čtyřmi najednou, a zajíkajíc se radostným štěkotem, vrhlo se za proutkem, jako by jej chtělo rozsápat. Alenka uhnula za velký bodlák, aby ji štěně nepošlapalo; jakmile se však objevila na druhé straně, skočilo štěně znovu za proutkem a ve spěchu, aby jej polapilo, udělalo kotrmelec; načež Alenka, která si pomyslila, že je to, jako by si hrála s koněm, a která se bála, že se každou chvíli octne pod jeho nohama, utekla na druhou stranu bodláku. Štěně pak začalo řadu ostrých útoků na proutek, popobíhajíc pokaždé kousek dopředu a kus zpět a chraptivě štěkajíc, až si nakonec, unaveno, usedlo opodál, těžce oddychujíc, jazyk vyplazen a velké oči napolo zavřeny.

To se Alence zdála dobrá příležitost k útěku; dala se tedy ihned do běhu a utíkala, až byla celá unavená a udýchaná a až slyšela štěkání štěněte docela slabě ve veliké dálce.

"A přece, jaké to bylo milounké štěňátko!" řekla si, opřevši se o stvol blatouchu a ovívajíc se jedním jeho lístečkem. "Byla bych ho strašně ráda naučila nějakým kouskům, kdybych -- kdybych na to jen měla náležitou míru! Oh, Bože, Bože - málem bych byla zapomněla, že mám opět vyrůst! Počkejme - jak jen na to? Budu asi muset něco sníst nebo vypít - hlavní otázka však je, co?"

To byla jistě hlavní otázka, co? Alenka se rozhlédla kolem sebe po květinkách i stéblech trávy; neviděla však nic, ca by vypadalo jako něco, co by se za těchto okolností mělo sníst nebo vypít. Nedaleko rostl velký hřib, asi stejné výšky jako ona; a když se byla podívala pod něj, před něj, vedle něho i za něj, napadlo jí, že by se mohla stejně dobře podívat i na něj, aby viděla, co je na něm nahoře.

Povystoupla na špičky a povykoukla přes okraj hřibu a její oči se setkaly s očima velké modré housenky, sedící na jeho vršku se založenýma rukama a klidně pokuřující z velké turecké dýmky a nevěnující nejmenší špetku pozornosti jí ani čemu jinému.

Alenka v říši divů - (Lewis Carroll) 3.kapitola

13. března 2011 v 14:54 | Swinga |  Pohádky k přečtení online
3- KANDIDÁTNÍ ZÁVODY A PŘÍBĚH SE ZAMOTANÝM KONCEM


Byl nejvyšší čas, neboť louže začínala být pomalu přeplněna zvířaty a ptáky, kteří do ní spadli: byla mezi nimi kachna a papoušek Lora, dokonce jeden Blboun, kterému říkali Dodo, orlík a několik jiných podivných stvoření. Alenka vedla a celá společnost plavala ke břehu.

Byla to vskutku podivně vyhlížející společnost, která se na břehu shromáždila-ptáci se zarousaným peřím, zvířátka se srstí připlíhlou k tělu, a všichni mokří, až z nich kapalo, mrzutí a smutní.

První otázka ovšem byla, jak se opět osušit: začali se o tom radit a za několik minut to Alence nepřipadalo nikterak divné, že se s nimi nalezla v důvěrném hovoru, jako by je byla znala od narození. Dostala se dokonce do dlouhého sporu s Lorou, která se nakonec stala nevrlou a omezila se na to, že opakovala: "Já jsem starší než vy a musím to vědět líp." A to Alenka nechtěla uznat, dokud nevěděla, kolik je Loře let, a jelikož Lora rozhodně odmítala povědět svůj věk, nedalo se dále nic dělat.
Konečně Myš, která se mezi nimi zdála být osobností požívající velké vážnosti, zvolala: "Sedněte si všichni a poslouchejte! Já vás všechny osuším v okamžiku!" Všichni bez meškání usedli, utvořivše veliký kruh, v jehož středu stála Myš. Alenka na ni úzkostlivě upírala oči, neboť byla jista, že z toho vyjde se zlou rýmou, nepodaří-li se jí brzy uschnout.
"Mhm!" řekla Myš, tváříc se velmi důležitě. "Jste všichni připraveni? Toto je nejsušší věc, kterou znám. Ticho kolem, prosím! - ,Když Ota Veliký porazil Mad'ary u Augsburku, vypudil je z říše německé a při řece Enži po obou březích Dunaje obnovil proti nim Marku Východní, kterou spravoval markrabě, podřízený vévodovi bavorskému. Otův syn udělil ji roku 976 Leopoldu Babenberskému a vymanil ho z moci vévody bavorského. Markrabě Leopold IV. měl nevlastního bratra Konrada III., krále německého."

"Uf!" řekla Lora a otřásla se. "
"Prosím?" řekla Myš mračíc se, ale velmi zdvořile. "Řekla jste něco?
"Já ne!" řekla Lora kvapně.
"Myslela jsem, že jste něco řekla," pravila Myš. "Pokračuji: ,Leopold IV měl nevlastního bratra Konrada III., krále německého. Jeho uznati nechtěl mocný vévoda bavorský Jindřich Pyšný z Welfů. Nemoha s ním ničeho spraviti po dobrém, král Konrád III. nalezl to nutným...` "
"Nalezl co?" pravila Kachna.
"Nalezl to," odpověděla Myš podrážděně. "Snad víte, co to znamená. "Já vím docela dobře, co ,to znamená, když já něco najdu," řekla Kachna; "obyčejně je to žabka nebo červ. Otázka je, co našel ten váš král."

Myš přešla otázku bez povšimnutí a kvapně pokračovala: " ,Konrád III. nalezl to nutným vyhlásiti naň říšskou klatbu, odňal mu Bavory a vévodou bavorským učinil věrného bratra svého Leopolda, po jehož smrti ponechal Bavory mladšímu bratru Jindřichovi. Ale nástupce Konradův Jindřich Barbarossa, jenž byl vychován. se synem Jindřicha Pyšného, Jindřichem Lvem, přilnul k tomuto celým srdcem a vrátil mu vévodství bavorské.` - Jak se vám daří, má drahá?" přerušila se, vracejíc se k Alence.

"Stále ještě mokrá," řekla Alenka smutně. "Nezdá se vůbec, že by mne to osušovalo."
"V tom případě," řekl slavnostně Blboun Dodo, vstávaje, "navrhuji, abychom odročili schůzi za účelem meritorního přijetí energičtějších sankcí."
"Mluvte česky!" řekl Orlík. "Já nerozumím, co znamená polovina těch cizích slov, a co víc, nevěřím, že jim rozumíte sám." A Orlík sklonil hlavu, aby skryl úsměv; někteří z ostatních ptáků se chichotali docela slyšitelně.
"Co jsem chtěl říci, je," zakoktal Blboun uraženě, "že nejlepší věc, kterou se můžeme osušit, jsou kandidátní závody." "Co jsou kandidátní závody?" zeptala se Alenka; ne, že by se jí moc chtělo mluvit - ale Blboun se odmlčel, jako kdyby chtěl naznačit, že by někdo měl něco říci, a nikdo jiný se k tomu neměl.
"Nu," řekl Blboun, "nejlepší vysvětlení je zkusit to." (A jelikož byste to mohli chtít někdy v zimě zkusit sami, povím vám, jak to Blboun uspořádal.)

Nejprve vyznačil na zemi závodní dráhu, v jakémsi kruhu ("Na přesném tvaru nezáleží," řekl), a podle ní rozestavil všechny členy společnosti. Nebylo žádného "Jedna - dvě - tři ted'", ale každý začal běžet, kdy se mu zlíbilo, a přestal, kdy se mu zlíbilo, takže nebylo snadno poznat, kdy je po závodech. Nicméně, když tak nějaké půl hodiny všichni běhali, byli zase úplně suší a Blboun náhle zvolal: "Závody jsou u konce!" a všichni se shrnuli kolem něho, popadajíce dech a ptajíce se: "Kdo vyhrál?"

Na tuto otázku nemohl Blboun odpovědět bez delší úvahy a seděl tedy drahnou dobu s jedním prstem přitlačeným na čelo (tak to Alenka vídávala na obrazech velkých básníků a myslitelů), zatímco ostatní čekali v naprostém tichu. Konečně Blboun řekl: "Všichni vyhráli a všichni musí dostat ceny."

"Ale kdo je má rozdat?" ptal se celý sbor hlasů.

"Nu, ovšemže ona," řekl Blboun, ukazuje prstem na Alenku; a celá společnost se ihned shlukla kolem ní, vykřikujíc zmateně: "Ceny! Ceny!"

Alenka neměla zdání, jak si má počínat; v zoufalství strčila ruku do kapsy a vytáhnuvši krabici bonbónů (naštěstí k nim slaná voda nepronikla), rozdala je kolem jako ceny. Vystačily jí právě tak, že se na každého z jejích společníků dostal jeden.

"Ale ona musí též dostat cenu, že ano?" podotkla Myš.

"Ovšem," odvětil Blboun velmi vážně. "Co máte ještě v té kapsičce?" pokračoval, obraceje se k Alence.

"Jenom náprstek," řekla Alenka smutně. "Podejte mi ho," řekl Blboun.
A tu se opět všichni shlukli kolem ní a Blboun jí slavnostně odevzdal náprstek, řka: "Prosíme, abyste ráčila přijmouti tento elegantní náprstek." A když ukončil tuto krátkou řeč, všichni tleskali a volali slávu.

Alence se celá ta věc zdála hodně nesmyslnou, ale všichni hleděli tak vážně, že se neodvážila smát; a jelikož jí nenapadalo nic vhodného, co by mohla říci, prostě se poklonila a vzala náprstek, hledíc, jak vážně jen dovedla.

Pak se měly jíst bonbóny; to způsobilo mnoho zmatku a hluku: velcí ptáci si stěžovali, že ani neochutnali, a malí se zakuckali a musilo se jim bušit do zad. Když to však bylo všechno odbyto, sedli si opět do kruhu a prosili Myš, aby jim ještě něco vyprávěla.

"Slíbila jste mi, že mi povíte příběh svého života, nezapomněla jste?" řekla Alenka, "a proč nenávidíte K a P," dodala šeptem, trochu se obávajíc, aby ji opět neurazila.

"Je to historie zvířete se smutným a zamotaným koncem! řekla Myš, obracejíc se k Alence a vzdychajíc.

"Zamotaný je, o tom není pochyby," řekla si Alenka, hledíc s údivem na ocásek vlekoucí se za Myší v mnoha záhybech, "ale proč by měl být smutný?" A po celou tu dobu, co Myš mluvila, lámala si hlavu nad otázkou, proč by měl být myší ocásek smutný, takže jí konec jejího vyprávění uvázl v hlavě asi takhle:

"Vy ale vůbec nedáváte pozor!" řekla Myš Alence přísně. "Nač myslíte?"

"Prosím za prominutí," řekla Alenka pokorně. "Došla jste, myslím, k páté zatáčce?"

"K žádné zatáčce jsem nedošla," řekla Myš a vstala a odcházela. "Urážíte mne takovými nesmysly!"

"Já to tak nemyslela!" omlouvala se ubohá Alenka. "Víte, ale vy se tak snadno urazíte!"

Myš v odpověd' jenom nevrle zabručela.

"Prosím vás., vraťte se a dokončete své vypravování!" volala Alenka za ní. A ostatní se k ní přidali sborem: "Ano, prosíme, zůstaňte!"


Ale Myš jen netrpělivě zavrtěla hlavou a přidala do kroku. "Jaká škoda, že nezůstala!" vzdychl papoušek Lora, když zmizela z dohledu; a jeden starý mořský Krab použil této příležitosti, aby řekl své dceři: "Ach, vidíte, má drahá! Ať je vám to ponaučením, že se nikdy nemáte dát unést svým temperamentem." "Ale mlč, papá!" odsekla mladá Krabová trochu nakvašeně. "Ty bys připravil ústřici o trpělivost!"


"Kdybych já tu jen měla svou Mindu, panečku!" řekla Alenka nahlas, nemluvíc k nikomu zvláště. "Ta by ji brzy přivedla zpátky!"


"A kdo je Minda, smím-li si dovolit otázku?" řekl Lora. Alenka byla vždycky ochotna mluvit o svém miláčku, odvětila tedy dychtivě: "Minda je naše kočka. A ta vám umí chytat myši, to si nedovedete představit! A to ještě nic není proti tomu, jak dovede chytat ptáky! Panečku, ta sní ptáčka, jen se naň podívá!"

Tato slova způsobila v celé společnosti podivuhodné vzrušení. Někteří ptáci náhle odešli beze slova; jedna stará Straka se začala pečlivě zahalovat, a spěchala pryč s poznámkou: "Už opravdu musím domů; tenhle noční vzduch mi nedělá dobře na krk!" a Kanárek volal chvějícím se hlasem na své děti: "Pojd'te pryč, drahouškové! Je nejvyšší čas, abyste byli v posteli!" Pod různými záminkami se všichni vytratili, a Alenka brzy zůstala samotna.

"Kéž bych se nebyla zmínila o Mindě!" řekla si lítostivým hlasem. "Nezdá se, že by ji zde dole měl někdo rád, a přece je to jistě ta nejlepší a nejmilejší kočka na světě! Ó, má drahá Mindičko! Jestlipak tě ještě kdy uvidím!" A tu se ubohá Alenka znovu dala do pláče, neboť začala pociťovat velkou tesknotu a skleslost. Po chvíli však z dálky zaslechla opět drobné cupitání, a vzhlédla toužebně, napolo doufajíc, že si to Myška rozmyslila a že se vrací, aby dokončila své vypravování.

Alenka v říši divů - (Lewis Carroll) 2.kapitola

13. března 2011 v 14:49 | Swinga |  Pohádky k přečtení online
2- JEZERO SLZ

"Divoucnější a divoucnější!" zvolala Alenka (byla tak překvapena, že na okamžik zapomněla správně česky); "ted' se vytahuji jako největší dalekohled, který kdo kdy viděl! Sbohem, nohy!" (Neboť když se podívala dolů na své nohy, zdály se jí skoro unikat z dohledu, tak se jí vzdalovaly od hlavy.) "Ó mé ubohé nohy, kdopak vám ted' bude natahovat punčochy a obouvat boty, drahouškové? Já už jistě nebudu moci! Budu od vás příliš daleko, abych se o vás mohla starat; tak si to budete musit zařídit, jak nejlépe dovedete. --Ale musím na ně, být hodná," pomyslila si, "nebo by možná nechtěly chodit kam bych chtěla. Počkejme: každé Vánoce jim dám nový pár botek."

A začala uvažovat, jak by to zařídila. "Budou muset jít poslíčkem," pomyslila si; "to bude legračně vypadat, posílat dárky vlastním nohám! A jak podivně bude vypadat adresa!
Slovutná

Alenčina Pravá Noha,

Koberec,

poblíž Stolu

(s Alenčinými pozdravy).

Bože můj, jaké to mluvím nesmysly!"

Vtom vrazila hlavou do stropu síně: vskutku byla už asi devět stop vysoká. Bez otálení vzala se stolku zlatý klíček a spěchala k zahradním dvířkám.

Ubohá Alenka! Vše, co mohla udělat, bylo lehnout si na bok a dívat se do zahrady jedním okem; dostat se dvířky bylo beznadějnější než kdy jindy, a Alenka si sedla a dala se znovu do pláče.
"Mohla byste se stydět," řekla si po chvíli, "taková velká holka," (to mohla po pravdě říci) "a takhle brečet! Tu chvíli ať mi přestanete - no, co jsem řekla!" Ale plakala dál, roníc vědra a vědra slz, až kolem ní byla velká louže, asi čtyři palce hluboká a pokrývající celou polovinu síně.
Po chvíli zaslechla v dálce lehké cupitání a spěšně si osušila oči, aby viděla, kdo přichází. Byl to Bílý Králík, který se vracel nádherně oblečen a držel v jedné ruce pár bílých rukaviček a ve druhé velký vějíř. Cupital kolem ve velkém spěchu, bruče si k sobě: "O, vévodkyně! Ó, vévodkyně! Ta bude divá, že jsem ji nechal tak dlouho čekat!" Alenky se zmocňovala taková zoufalost, že byla odhodlána obrátit se o pomoc na kohokoli; když se tedy Králík přiblížil, začala tichým, nesmělým hláskem: "Prosím, pane..." Králík sebou prudce trhl, upustil vějíř a bílé rukavice a odpelášil do temna, jak jen rychle dovedl.

Alenka zvedla vějíř a rukavice, a jelikož bylo v síni velmi horko, začala se ovívati, neustávajíc v mluvení: "Bože, Bože, jak je to dnes všechno podivné! A včera š1o všechno docela jako jindy. Což jsem se přes noc změnila? Počkejme: byla jsem táž jako včera, když jsem se dnes ráno probudila? Skoro si vzpomínám, že jsem se necítila ve své kůži. Nejsem-li však táž jako včera, musím se ptát, kdo u všech všudy jsem? Aha, to je ta velká hádanka!" A začala probírat všechny známé děti, které s ní byly stejného věku, aby viděla, nezměnila-li se v některé z nich.

"Jistě nejsem Anča," řekla si, "protože ta má dlouhé kudrnaté vlasy, a mně se vlasy nekudrnatí, kdybych dělala co dělala; a jistě nemohu být Mařka, protože umím spoustu věcí, a Mařka - oh, ta toho umí tak málo! A mimo to, ona je ona, a já jsem já, a - bože můj, jak je to všechno zmatené! Musím zkusit, umím-li všechny věci, které jsem umívala. Počkejme: čtyřikrát pět je dvanáct, a čtyřikrát šest je třináct, a čtyřikrát sedm je - -ó, božínku! Takhle bych se nikdy nedostala k dvaceti! Ale konečně, násobilka nic neznamená: zkusme zeměpis. Praha je hlav ní město Vídně, Vídeň je hlavní město Paříže, a Paříž... Ne, to je všechno špatně, úplně špatně! Musila jsem se proměnit v Mařku! Musím zkusit nějakou básničku, třeba: Běžel zajíc..."

Postavila se způsobně, složila ruce v klín, jako kdyby stála ve škole a odříkávala úlohu, a začala deklamovat; ale její hlas zněl drsně a cize, a slova básničky, která jí přicházela na jazyk, nebyla také táž jako obyčejně :

"Běžel zajíc kolem plotu,

roztrhal si v hrdle notu.

Kantor mu ji zašít spěchal,

v hrdle mu však jehlu nechal.

Zajíci ted' skřípá nota

jako kantorova bota."

"Ne, tohle jistě nejsou správná slova," řekla ubohá Alenka, a oči se jí znovu zalily slzami, jak pokračovala: "To už jsem jistě Mařka, a budu muset jíst a bydlet v tom ošklivém malém domku, a nebudu mít skoro žádných hraček, a ó! tolik věcí se budu muset učit! Ne, v téhle věci jsem se rozhodla: jestliže jsem Mařka, zůstanu zde dole! Nic jim to nebude platno strkat sem hlavy a říkat: ,Drahoušku, pojd' k nám sem nahoru!` Podívám se jenom vzhůru a řeknu: ,Kdo tedy jsem? To mi řekněte napřed, a teprve jestliže se mi bude líbit být tou osobou, vyjdu ven; jestliže ne, zůstanu zde dole, dokud nebudu někým jiným` -- ale, ó božínku!" zvolala v náhlém přívalu slzí, "kéž by sem někdo jen chtěl strčit hlavu! Mne už to tak mrzí být tu samotna!"

Když to dořekla, podívala se dolů na své ruce a s úžasem zjistila, že si při té řeči natáhla jednu z Králíkových rukavic. "Jak se jen tohle mohlo stát?" pomyslila si. "To se zase musím zmenšovat." Vstala a šla ke stolu, aby se podle něj změřila, a shledala, že je, pokud mohla odhadnouti, asi dvě stopy vysoká a že se stále kvapem zmenšuje. Brzy přišla na to, že to zmenšování způsobil vějíř, který držela, i odhodila jej honem - zrovna včas, že unikla úplnému secvrknutí se v nic.

"To jsem ale šťastně vyvázla!" řekla si Alenka, hodně ulekaná náhlou změnou, ale šťastná, že se vidí ještě na světě. "A ted' do zahrady!" a běžela, jak nejrychleji dovedla, k malým dvířkám. Ale běda! dvířka byla opět zavřena a zlatý klíček ležel opět na skleněném stolku, "a to je horší, než to bylo," myslilo si ubohé dítě, "neboť jsem nikdy nebyla tak malá, jako jsem ted' - nikdy! A to je na mou věru velmi, velmi zlé!"

Jak vyřkla tato slova, uklouzla jí noha, a v mžiku, plác! byla po krk ve slané vodě. První, co jí napadlo, bylo, že nějak spadla do moře, "a v tom případě se vrátím domů vlakem," řekla si k sobě. (Alenka byla jednou s rodiči u moře a její představa mořského břehu od té doby byla řada kabin na svlékání, děti, hrabající v písku dřevěnými lopatkami, vzadu řada domů a za nimi železniční stanice.) Brzy však přišla na to, že se octla ve velké louži slz, které naplakala, když byla devět stop vysoká.
"Kéž bych byla tolik neplakala!" řekla Alenka, plavajíc v louži a hledajíc, jak by se z ní dostala ven. "Ted' za to budu, myslím, potrestána tím, že se utopím ve vlastních slzách! Bude to podivné - ale všechno je dnes tak podivné..."

Vtom zaslechla opodál jakési šplouchání a plavala tím směrem, aby se přesvědčila, co to je: nejprve se domnívala, že to je jistě nějaký mrož nebo nosorožec, pak se však upamatovala, jak je ted' maličká, a brzy rozpoznala, že je to jen myš, která do louže sklouzla asi stejně jako ona.
"Bude mi co platno k téhle myši promluvit?" pomyslila si Alenka. "Všechno je tu dole tak neobyčejné, že si myslím, že i myš bude mluvit; rozhodně však za pokus to stojí." Tak začala: "Ó Myško, neznáte cestu z tohoto jezera? Jsem už velmi unavena plaváním, ó Myško!" (Alenka se domnívala, že tohle je správný způsob, jak oslovit myš: nikdy předtím k myši nemluvila, vzpomněla si však, že viděla v bratrově latinské gramatice: "Žába - žáby - žábě - žábu - ó žábo!") Myš se na ni podívala jaksi zpytavě a neříkala nic; Alence se však zdálo, že na ni mrkla jedním očkem.

"Možná že nerozumí česky," pomyslila si Alenka; "to bude, počítám, německá myš, která sem přišla s Jindřichem Ptáčníkem." (Vidíte, že se vší svou znalostí historie Alenka neměla jasné představy, jak dávno se co stalo.) Začala tedy znovu: "Wo ist meine Katze?", což byla první věta v její německé čítance. Myš prudce vyskočila z louže a Alence se zdálo, že se třese po celém těle hrůzou. "Ó, prosím za odpuštění!" zvolala spěšně, plna strachu, že se dotkla citů ubohého zvířátka. "Zapomněla jsem, že nemáte ráda koček."

"Nemám ráda koček!" zapískla Myš rozčileně. "Měla byste vy ráda kočky, kdybyste byla mnou?"

"Nu, možná že ne," řekla Alenka chlácholivě, "ale už se proto nehněvejte. -A přece bych si přála, abych vám mohla ukázat naši Mindu: myslím, že byste si zamilovala kočky, kdybyste ji viděla. To je vám takové mírné, drahé zvířátko," pokračovala Alenka, polo k myši a polo k sobě, plovajíc v louži, "a tak pěkně sedí u krbu a přede a olizuje si pacičky a umývá se - a je tak teploučká a měkoučká na chování - a tak ohromně dovede chytat myši - ó, prosím za odpuštění!" zvolala znovu, neboť tentokrát byla Myš celá zježená a Alenka cítila, že musí být doopravdy uražena. "Nebudeme o ní dál mluvit, nemáte-li to ráda."

"Nebudeme - - vskutku!" křičela Myš, která se třásla od hlavy po ocas. "Jako kdybych já kdy mluvila o takovém předmětě! Naše rodina vždycky nenáviděla kočky: ošklivé, sprosté, nízké tvory! Ať už to jméno neslyším!"
"Už ho nevyslovím, opravdu!" řekla Alenka, pospíchajíc změnit předmět rozmluvy. "Máte - máte ráda -- máte ráda - psy?" Myš neodpověděla, Alenka tedy dychtivě pokračovala: "U našich sousedů mají takového pěkného pejska, toho bych vám chtěla ukázat. Je to malý jezevčík a má taková chytrá očka, víte, a takovou dlouhou vlnivou hnědou srst! A donáší věci, které mu hodíte, a dovede se postavit a prosit o jídlo, a všechno možné dovede: - ani si to všechno nemohu vzpomenout- a patří zahradníkovi, víte, a ten říká, že je tak užitečný, a stojí za tisíce! A říká, že mu už pochytal všechny krysy, a - - oh, jemináčku!" zvolala Alenka lítostivým hlasem, "už jsem ji zase urazila!" Neboť Myš plavala pryč, jak nejrychleji dovedla, způsobujíc v louži úplné vlnobití.
Alenka na ni tedy zavolala konejšivě: "Myško, drahá! Vraťte se, drahoušku, a nebudeme už mluvit o kočkách ani o psech, nemáte-li jich ráda!" Když to Myš uslyšela, obrátila se a zvolna plavala zpět: byla ve tváři úplně bledá (hněvem, pomyslila si Alenka) a řekla hlubokým, chvějícím se hlasem: "Pojd'me na břeh a já vám povím příběh svého života a porozumíte, proč nenávidím kočky a psy."

Alenka v říši divů - (Lewis Carroll) 1.kapitola

13. března 2011 v 14:11 | Swinga |  Pohádky k přečtení online
1- DO KRÁLIČÍ NORY

Alenka - dokud ještě byla s rodiči ve své rodné Anglii, říkali jí Alice - už začínala mít dost toho nečinného sedění vedle sestry na břehu řeky: jednou nebo dvakrát nahlédla do knížky, kterou sestra četla, ale tam nebyly vůbec žádné obrázky nebo rozmluvy - "a co je po knížce," myslila si Alenka, "ve které nejsou obrázky, ba ani rozmluvy?" Přemýšlela tedy - jak nejlépe mohla, neboť byl horký den, a to ji dělalo ospalou. a hloupou - stojí-li pěkný věneček za to, aby vstala a sbírala květinky, když tu náhle kolem ní přeběhl Bílý Králík s červenýma očima.
V tom nebylo nic tak velmi podivuhodného; a Alenka v tom neviděla nic tak velmi
zvláštního, ani když slyšela, jak si Králík k sobě říká: "Bože, bože! Bože, bože! Já jistě přijdu pozdě!" (Když o tom přemýšlela později, napadlo jí, že se nad tím měla pozastavit ; v tu chvíli se jí to však zdálo docela přirozené.) Ale když Králík skutečně vytáhl hodinky z kapsičky u vesty, podíval se na ně a pospíchal dále, vyskočila Alenka údivem, neboť jí prolétlo hlavou, že nikdy předtím neviděla králíka, který by měl kapsičku u vesty, neřkuli hodinky, které by z ní mohl vytáhnout; a hoříc zvědavostí, běžela za ním přes pole a naštěstí doběhla ještě včas, aby viděla, jak vskočil do velké králičí díry pod mezí.
Alenka ani chvíli nemeškala a vskočila za ním, aniž jen zdaleka pomyslila, jak se kdy opět dostane ven.
Králičí díra vedla zpočátku přímo jako tunel a pak se za hnula dolů; tak náhle, že než mohla Alenka uvážit, nemá-li zastavit, shledala, že padá do jakési velmi hluboké studny. Bud' byla ta studna velmi hluboká, anebo Alenka padala velmi zvolna, neboť měla při tom padání dosti času, aby se ohlížela kolem sebe a uvažovala, co se stane dále. Zprvu se pokoušela podívat se dolů pod sebe, aby se přesvědčila, kam padá, ale bylo příliš temno, než aby něco viděla. Začala se tedy ohlížeti po stěnách studny a zpozorovala, že jsou na ní samé kuchyňské police a přihrádky na knihy; tu a tam visely na hřebíku mapy a obrazy. Jak letěla mimo, vzala si z jedné poličky skleničku s nálepkou: MERUŇKOVÁ MARMELÁDA; avšak k jejímu velkému zklamání byla sklenička prázdná. Nechtěla ji zahodit ze strachu, že by mohla někoho zabít, tak se jí podařilo postavit ji zase na jednu poličku, podle níž padala. - "Nu," pomyslila si Alenka, "po takovémhle pádu si z toho už nic nebudu dělat, spadnu-li doma ze schodů ! To se budou doma divit, jak jsem statečná! Hm, ted' bych už neřekla nic, ani kdybych spadla ze střechy!" (Což bylo velmi podobné pravdě.)
Dolů, dolů, dolů! Nebude tomu padání nikdy konce? "To bych ráda věděla, kolik mil už jsem proletěla," řekla nahlas. "Musím se už blížit středu Země. Počkejme: to by bylo, myslím, 4000 mil..." (jak vidíte, Alenka se ve škole naučila celé řadě takovýchhle věcí, a ačkoli toto nebyla zrovna nejlepší příležitost, aby se blýskala svými vědomostmi, jelikož tu nebylo nikoho, kdo by ji poslouchal, přece si myslila, že je dobře něco si zopakovat) - "ano, to bude tak asi správná vzdálenost, ale pak bych ráda věděla, na kterém jsem se to octla stupni zeměpisné šířky a délky?" (Jak vidíte, Alenka neměla ponětí, co je to zeměpisná šířka a délka, myslila si však, že jsou to krásná velká slova a že se vyjadřuje učeně.)
Po chvíli začala opět: "To jsem zvědavá, zdali proletím skrz celou Zemi! To bude legrace, až vyletím mezi lidi, kteří chodí vzhůru nohama! Jakpak se jim jen říká... antipatové, myslím" - (jak vidíte, zaslechla kdysi, že se protinožcům říká antipodové, a špatně si to zapamatovala; ani jí samotné to však neznělo správně a byla, panečku, ráda, že ji tentokrát nikdo neposlouchal, protože je to velká ostuda, blýskat se cizími slovy a neumět jich. užívat) - "ale to se jich budu muset zeptat, jak se ta země, kde vypadnu, jmenuje. Prosím, milostivá paní, jsem to na Novém Zélandě, nebo v Austrálii?" (A pokusila se při tom oslovení o zdvořilou poklonku; jen si představte, jak děláte poklonku, padajíce z třetího patra! Myslíte, že byste to dovedli?) "A za jak hloupou malou holčičku mne budou mít! Ne, to nepůjde, ptát se; snad to někde uvidím napsáno.
Dolů, dolů, dolů. Nic jiného se nedalo dělat, Alenka tedy brzy začala znovu mluvit. "Minda se po mně jistě dnes bude shánět!" (Minda byla Alenčina kočka.) "Doufám, že nezapomenou při svačině na její misku mléka. Mindo, drahoušku, kéž bys tu byla dole se mnou! Ve vzduchu sice,
myslím, nejsou žádné myši, ale mohla bys tu chytit netopýra a to, víš, je skoro jako myš. - Ale jedí vůbec kočky netopýry?" A tu začala být Alenka trochu ospalá a počala si odříkávat: "Jedí kočky netopýry? Jedí netopýry kočky?" a někdy: "Jedí netopýři kočky?" a1e jelikož, jak vidíte, nedovedla odpovědět ani na jednu, ani na druhou otázku, bylo to celkem jedno, jak ji položila. Cítila, že usíná, a právě se jí začalo zdát, že se vede za ruku s Mindou a ptá se jí velmi vážně: "Nuže, Mindo, řekni mi pravdu, jedlas někdy netopýra?" - když tu najednou buch! - dopadla na hromadu suchého listí a bylo po pádu.

Alenka si ani trochu neublížila a v mžiku byla na nohou: pohlédla nad sebe a kolem sebe, nad ní bylo temno a před ní nová dlouhá chodba, v níž ještě zahlédla pospíchajícího Bílého Králíka. Nesměla ztratit ani vteřinu: jako vítr se pustila za ním a doběhla k němu dosti blízko, aby slyšela, jak si povídá, zahýbaje kolem rohu: "U mých uší a vousů, jak je pozdě!" Byla těsně za ním, když zahnula kolem rohu. Králík se jí však náhle ztratil z očí. Byla v dlouhé nízké síni, osvětlené řadou lamp, visících ze stropu. Po obou stranách síně byly řady dveří, všechny však byly zamčeny, a když je Alenka všechny po jedné i po druhé straně vyzkoušela, ubírala se smutně prostředkem síně přemýšlejíc, jak se kdy opět dostane domů.

Pojednou jí stál v cestě malý třínohý stolek, celý z hladkého průhledného skla; na něm nebylo nic než malinký zlatý klíček, a Alenku hned napadlo, že by to mohl být klíček od některých těch dveří: ale běda! bud' byly zámky příliš velké, nebo klíč příliš malý, ať už tak nebo onak, nehodily se k sobě. Když však tak po druhé obcházela, uviděla před sebou nízkou záclonku, které dříve nezpozorovala, a za ní byly malé dveře, tak asi patnáct palců vysoké: zkusila zlatý klíček v jejich zámku a k veliké její radosti zapadl. Alenka otevřela dveře a shledala, že vedou do malé chodbičky, ne prostornější než myší díra.
Poklekla a hleděla chodbičkou do nejrozkošnější zahrady, jakou si jen můžete představit. Ó, jak toužila dostat se z malé síně a procházeti se mezi záhony zářivých květin a chladnými vodotrysky! Ale dveřmi jí neprošla ani hlava.
" A kdyby mi hlava prošla," pomyslila si ubohá Alenka, "co by mi to bylo platno, když by neprošla ramena? Ó, jak bych si přála, abych se mohla stáhnout jako dalekohled! Myslím, že bych to dovedla, jen kdybych věděla, jak začít."


V poslední době, jak jste viděli, se událo tolik mimořádných věcí, že se Alenka začala domnívati, že je velmi málo věcí opravdu nemožných.

Čekati u malých dvířek se jí zdálo bezúčelné, vrátila se tedy ke stolku, napolo doufajíc, že na něm nalezne nový klíč nebo aspoň knížku návodů, podle nichž by se člověk mohl stáhnout jako dalekohled; a tenkrát tu nalezla lahvičku ("která tu před chvílí zcela určitě nebyla," řekla si Alenka) a na té byla přivázána cedulka, na níž bylo velikými písmeny krásně vytištěno: VYPIJ MNE! - To se pěkně řekne: "Vypij mne!" - tohle však moudrá Alenka neudělá tak náhle. - "Ne, napřed se podíváme," řekla si, "není-li na tom nálepka s nápisem JED!" neboť četla mnoho povídek o dětech, které se spálily, nebo byly snědeny divou zvěří, nebo kterým se stalo mnoho jiných nepříjemných věcí, a to všechno jen proto, že ne a ne, aby si pamatovaly jednoduché poučky, kterým je učili jejich přátelé: například, že se možno spálit rozžhaveným háčkem, držíme-li jej v ruce příliš dlouho, nebo že prst obyčejně krvácí, řízneme-li do něho nožem příliš hluboko; a ni kdy nezapomněla, že, napijeme-li se z lahvičky, na které je napsáno JED! - je skorem jisto, že toho dříve či později budeme litovat.


Na této lahvičce však nebylo napsáno JED! a tak se Alenka odvážila okusit jejího obsahu; a shledavši jej docela chutným (měl totiž jakousi smíšenou chuť třešňového koláče, krupičné kaše, ananasu, pečené husy, čokolády a topinky s máslem), byla s lahvičkou brzo hotova.
"Jaký to podivný pocit!" řekla Alenka. "Jistě se do sebe zatahuji jako dalekohled."
A tak tomu opravdu bylo: byla ted' jen deset palců vysoká a tvář se jí vyjasnila při pomyšlení, že má nyní zrovna potřebnou míru, aby mohla projít malými vrátky do krásné zahrady. Nejprve však několik minut čekala, záhy zjistila, nezkracuje-li se ještě dále; trochu jí to působilo starost; "neboť to by, víte, mohlo skončit tím" - řekla si - "že bych se zkrátila v nic, jako dohořelá svíčka. To bych ráda věděla, jak bych potom vypadala!" a pokoušela se představit si, jak vypadá plamen svíčky po zhasnuti, neboť se nedovedla upamatovati, že by kdy co takového byla viděla.
Když po chvíli zjistila, že se s ní dál nic neděje, rozhodla se, že půjde ihned do zahrady. Ale běda! Když došla ke dveřím, shledala ubohá Alenka, že zapomněla zlatý klíček, a když se proň vrátila ke stolku, zjistila, že naň nemůže nikterak dosáhnout; viděla jej zcela zřetelně sklem stolku a pokoušela se, jak nejlépe dovedla, vyšplhati se po jedné z jeho noh, ale ta byla příliš hladká; a když se ubožačka marnými pokusy úplně vyčerpala, sedla si a plakala.
"Tak a ted' dost, pláčem nic nespravíte!" řekla si k sobě hod ně zostra. - "Radím vám, abyste toho tu chvíli nechala!" Alenka si zpravidla dávala velmi dobré rady (ač se jimi velmi zřídka řídila) a někdy si vyhubovala tak přísně, že jí slzy vstoupily do očí; a pamatovala si, jak se jednou pokoušela napohlavkovat si za to, že se chtěla ošidit ve hře v kroket, kterou hrála sama proti sobě, neboť toto podivné dítě si velmi libovalo v tom, že dělalo, jako by bylo dvěma osobami. "Ted' však není nic platno dělat, jako bych byla dvěma osobami," řekla si Alenka - "vždyť ze mne zbylo sotva na jednu slušnou osobu!"
Brzy však spočinula zrakem na malé skleněné krabici, ležící pod stolem; otevřela ji a našla v ní malý koláček, na němž byla rozinkami krásně vysázená slova: SNĚZ MNE! - "Dobrá, tak tě sním," řekla Alenka. "Uděláš-li mne větší, budu moci dosáhnouti klíče, a uděláš-li mne menší, podlezu pode dveřmi a tak se tím neb oním způsobem dostanu do zahrady a je mi tedy jedno, co se stane!"
Snědla kousíček a řekla si úzkostlivě: "Kterým směrem? Kterým směrem?" - držíc si ruku na temeni hlavy, aby se přesvědčila, kterým směrem poroste. Byla velmi překvapena, shledavši, že zůstává nezměněna. Ono se to sice zpravidla tak stává, když člověk jí koláč, Alenka si však už tak zvykla očekávati samé mimořádné události, že jí obvyklý pochod života připadal hloupý a nudný.
Dala se tedy do koláče a brzy s ním byla hotova.

V rytmu stepu

5. března 2011 v 15:41 | Swinga |  Filmy
Drama
Kanada / USA / Francie, 2007, 94 min

Režie:Hrají:


Tento mimořádný taneční film v divokém rytmu pouličního tance se skvělým soundtrackem vypráví příběh talentované mladé ženy (Rutina Wesley), která vzdoruje pravidlům na cestě k uskutečnění svých snů. Ale síla okolností jí donutí vrátit se na místo, odkud tak složitě utíkala. Uvědomí si, že jedinou možností jak se z tohoto prostředí nadobro osvobodit je vyhrát velmi náročnou soutěž Step Monster Contest.